لزوم هم افزایی مدیران شهریعضو شورای شهر تهران بر لزوم هم افزایی و همگرایی در مدیریت شهری برای اجرای اقدامات موثر برای شهروندان تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، زهرا شمس احسان در اظهارات قبل از دستور خود در جلسه امروز شورای شهر تهران با بیان اینکه دستگاه های نظارتی با توجه به هویت و ماهیت، موضوعات را از زوایای مختلف بررسی می کنند، گفت: تنوع نظرات یک نقطه قوت است. موضوع. نقطه ای از شورای شهر که در سطح کلان و مدیریتی است و نقطه نفوذ حوزه حراست و بازرسی در سطح عملیاتی است.

وی با اشاره به اختلاف نظر در حوزه برنامه ریزی و کار گفت: این اختلاف نظر بیانگر اعتبار اشخاص حقوقی مشارکت کننده در این موضوع است.

یکی از اعضای شورای شهر تهران با اشاره به مسائلی که در روزهای اخیر رخ داده است، افزود: این مسائل نشان دهنده تنوع و تفاوت موقعیت هایی است که عموما در حوزه کاری و کاری رخ می دهد و این امر مهمی است و باید باشد. همه اعضای شورا به آن رسیدگی می کنند و شهرداری باید به آن رسیدگی کند، زیرا حضور سلیقه و نگرش مدیریت بر اساس معیارهای علمی و عملی برخاسته از دانش همه اعضا است.

وی با بیان اینکه سلایق در حوزه اقدامات یکسان نیست، خاطرنشان کرد: به عنوان یکی از اعضای شورا ضمن احترام به تعدد نظرات ناشی از یک راهبرد; از نهادهای نظارتی انتظار دارم اقدامات موثری برای نشان دادن هم افزایی و همگرایی بیشتر با کل هیئت در ابعاد بیرونی مسائل انجام دهند و این همگرایی و هم افزایی که قطعاً وجود دارد باعث افزایش کارایی کل سیستم و در نتیجه افزایش می شود. ، کیفیت اقدامات انجام شده را بهبود بخشد. این اتفاق در سطح مدیریت شهری می افتد و باید توسط شورا انجام شود.

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران گفت: زمان در حال گذر است و عملکرد مشترک شورا و شهرداری در مقابل چشمان شهروندان و مردم تهران است و به دقت ارزیابی می شود و از همه طرف ها مسائل مطرح می شود. در زمینه بهبود عملکرد عمومی شهر همدیگر را مستثنی نمی کند و باید بتوانیم با نزدیکی و هم افزایی اقدامات موثری برای شهروندان و مردم انجام دهیم.

انتهای پیام