لایحه تشویقی نوسازی بافت های فرسوده تبریزایسنا/ آذربایجان شرقی حادثه متروپل زنگ خطری برای شهرهای بزرگ برای مهار روند ساخت و سازهای غیرقانونی و ناایمن است و شهرداری تبریز با ایجاد لایحه تشویقی برای نوسازی ساختمان های تجاری و معابر فرسوده اولین گام را برای جلوگیری از حوادث ناگوار در شهر برداشته است.

متروپل زنگ خطری برای شهرهای بزرگ بود و تبریز نیز از این قاعده مستثنی نیست. پس از ریزش ساختمان متروپل، شهرداری تبریز اولین کار خود را برای شناسایی ساختمان های ناایمن آغاز کرد و هم اکنون حدود ۲۰۰ ساختمان ناایمن در شهر تبریز شناسایی شده و باید چاره ای اندیشیده شود.

اما اقدامات شهرداری تبریز پس از شناسایی ساختمان های ناایمن به همین جا ختم نمی شود. به عنوان مثال شهرداری منطقه ۸ تبریز به منظور اطلاع رسانی به معابر سطح بالا و خطرناک از نظر ایمنی، ساختار و سایر عوامل دخیل در این ساختمان ها اقدام به صدور اطلاعیه و نصب علائم هشدار دهنده در مقابل مراکز پرخطر از جمله. پاساژ امت، پاساژ برلیان، پاساژ فردوسی و … باعث می شود تا هیئت امناء و صاحبان این مراکز نسبت به ایمن سازی اماکن اقدام کنند.

رئیس کمیته شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تبریز در این خصوص می گوید: در صورت نیاز باید نام ساختمان های ناایمن در رسانه ها منتشر شود و از این رو برای ایمن سازی ساختمان ها اقدامات جدی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه شهرداری برای ایمن سازی و تقویت مراکز پرخطر اعلام آمادگی کرده است، ادامه می دهد: همچنین آمادگی داریم در راستای صدور مجوز حراست، سیاست های تشویقی ارائه دهیم و به عنوان شورای شهر و نماینده مردم هستیم. موظفم مطابق با دانش خود از ایمنی و سلامت مردم پیگیری کنم.

روح الله الرشیدی، رئیس سازمان مدنی هیئت حمل و نقل و ترافیک شهر تبریز نیز بر ایمن سازی ساختمان ها تاکید کرد و گفت: با در نظر گرفتن تدابیر ویژه باید تدابیری اتخاذ شود تا شاهد چنین حوادث ناگواری نباشیم.

محمد عزتی معاون شهرسازی و معماری استان تبریز از تنظیم لایحه تشویقی برای نوسازی بافت های فرسوده و راهروها خبر داد و توضیح داد: قدمت و بناهای تاریخی تبریز رسیدگی به آنها را ضروری می کند. تقویت و بهبود ایمنی ساختمان های فرسوده بیش از هر زمان دیگری.

و ادامه می دهد: به دستور شهردار تبریز و در راستای اجرای صورتجلسه کمیته مشترک شهرسازی، معماری، عمران، ترافیک و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تبریز، همچنین تایید وزیر کشور مبنی بر اجرای مفاد بند (ز) بند (ز) بند (ز) بند ۱۴ ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران و تهیه پیش نویس قانون محرک الف به منظور افزایش توجیه اقتصادی و تشویق مالکان به بازسازی و تخریب ساختمان های تجاری. پیاده روها و ارتقای ایمنی آنها در دستور کار این نماینده مجلس قرار گرفت.

تاکید بر اصول ایمنی در ساخت و ساز در تبریز و همچنین مشوق های صورتحساب برای نوسازی ساختمان های تجاری و خطوط فرسوده، شاید مهمترین گام برای جلوگیری از حوادث فاجعه بار باشد.

انتهای پیام