لاوروف: غرب تمایل دارد مذاکرات روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین را شکست دهدوی بر تمایل مسکو برای همکاری “صادقانه” همراه خود اوکراین بر بالا میز مذاکره تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر خارجه روسیه غرب را به امتحان شده برای خرابکاری در مذاکرات صلح همراه خود کیف متهم کرد.

خبرگزاری دانشجویان روسیه به نقل اجتناب کرده اند «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه نوشت: غرب همراه خود تحمیل «هیستری» بر بالا وضعیت بوخا در امتحان شده {است تا} مذاکرات بین روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین را منحرف تدریجی.

وی افزود کدام ممکن است مذاکرات همراه خود اوکراین باید به طور مناسب به هرگونه افزایش ناتو در شرق بالا دهد.

وزیر خارجه روسیه تاکید کرد کدام ممکن است روسیه کنار هم قرار دادن {است تا} همراه خود اوکراین “صادقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاطعانه” بر بالا میز مذاکره کار تدریجی، با این حال باید این پیام را به کیف فرستاد کدام ممکن است هرگونه باج در مذاکرات همراه خود روسیه پذیرفته نخواهد شد.

لاوروف ذکر شد روسیه همچنان بر نازی‌سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرنظامی‌سازی اوکراین اصرار دارد به همان اندازه اجتناب کرده اند زبان‌های روسی‌زبانش دفاع کردن تدریجی، با این حال کیف هرگونه ضرر دقیق را رد کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتناع اوکراین اجتناب کرده اند بحث با اشاره به این موضوعات کمکی به شکسته نشده مذاکرات نخواهد کرد.

وی افزود: توقف بدتر کردن فشار های نیروی دریایی پس اجتناب کرده اند مذاکرات استانبول سیگنال حسن نیت ما بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب همراه خود دامن زدن به هیستری بر بالا بوشا امتحان شده می تدریجی اجتناب کرده اند مذاکرات روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین جلوگیری تدریجی.

لاوروف ذکر شد: پس اجتناب کرده اند جنجال رسانه های غربی با اشاره به جنایات جنگی در اوکراین، آنها در امتحان شده هستند به همان اندازه کل الگو مذاکرات را اجتناب کرده اند بین ببرند.

وی افزود: اتهامات جنایات جنگی در بوخا همراه خود هدف خرابکاری در مذاکرات روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین است.

انتهای پیام