قیمت تخم مرغ در کرمانشاه کاهش کشف شدایسنا/ کرمانشاه مدیرعامل تعاون کشاورزی کرمانشاه همراه خود ردیابی به در دسترس بودن ۱۰ تن تخم مرغ دولتی در استان ذکر شد: همراه خود در دسترس بودن این میزان تخم مرغ، قیمت آن دسترس در بازار کاهش یافته است است.

ایرج صفایی در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران ذکر شد: در پی فشار های به وجود آمده در هفته های قبلی دسترس در بازار تخم مرغ استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش قیمت این محصول دسترس در بازار، همراه خود واردات ۱۰ تنی تخم مرغ اجتناب کرده اند تهران. را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را همراه خود قیمت مصوب تهیه کنید. قیمت اکنون قیمت تخم مرغ دسترس در بازار شهرستان کاهش یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هزینه مصوب رسیده است.

صفایی افزود: هم اکنون تخم مرغ ترتیب بازار در ۲۰ سطح را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سامانه بازرگام به نشانی https://kermanshah.bazargam.com/ همراه خود قیمت مصوب هر شانه ۳۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۳ هزار تومان در دسترس بودن تبدیل می شود.

سرپرست تعاون کشاورزی استان کرمانشاه همراه خود ردیابی به یکپارچه در دسترس بودن تخم مرغ دولتی در فروشگاه های ساماندهی بازار جهان، ذکر شد: در صورت افزایش مجدد قیمت تخم مرغ دسترس در بازار آزاد، همچنان می توان تخم مرغ ترتیب شده بیشتری را در درجه جهان گلوله کردن کرد. “

الصفایی علاوه بر این به در دسترس بودن ۵ تن خرمای مضوطی در بم در فروشگاه های ساماندهی بازار در استانداری ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در دسترس بودن خرمای ساماندهی بازار به همان اندازه بالا ماه مبارک رمضان یکپارچه دارد.

صفایی تاکید کرد: امتحان شده می کنیم همراه خود حاضر در پایان محصولات ترتیب کننده بازار اجتناب کرده اند فشار دسترس در بازار کالاهای اساسی کشاورزی استان جلوگیری کنیم.

انتهای پیام