قوانین منع ذبح دام های تولیدی در زنجان اجرا تبدیل می شود


قانون منع ذبح دام های تولیدی در زنجان اجرا می شود

ایسنا/ زنجان معاون افزایش تولیدات دامی گروه جهادکشاورزی الکترونیک زنجان اجتناب کرده اند ساخت سالانه ۱۶۵ هزار تن شیر در استان زنجان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: بیش اجتناب کرده اند ۲۰ نسبت شیر تولیدی مازاد بر صادرات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سایر استان ها صادر تبدیل می شود.

محمدعلی صادقی در ذکر شد وگو همراه خود ایسنا اظهار کرد: این میزان شیر توسط ۱۲۵ واحد اقتصادی گاوداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۶۰۰ واحد استاندارد ساخت شد.

وی همراه خود ردیابی به اینکه سال قبلی {به دلیل} خشکسالی برخی اجتناب کرده اند دامداران دام های مولد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرده را کشتند، خاطرنشان کرد: برای جلوگیری اجتناب کرده اند مشکلات اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش ساخت در شهرستان، قوانین ممنوعیت کشتار گاوهای مولد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذبح دام اجرا شد. دام آبستن علاوه بر این ممنوع شده است.

انتهای پیام