قطعی برق لوازم پرمصرف از فردا در خراسان شمالیایسنا/ خراسان شمالی مدیرعامل شرکت برق خراسان شمالی گفت: مدیران توزیع برق شهرها مجازند از فردا برق لوازم پرمصرف را قطع کنند.

علی رضا صبوری در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل هیات وزیران، دستگاه های اجرایی باید مصرف خود را تا ۳۰ درصد کاهش دهند و در صورتی که مصرف خود را تا ۳۰ درصد کاهش دهند. تا ۳۰% در ساعات کاری مرجعیت مرکز تفاهم شرکت می باشد توزیع در خراسان شمالی با مدیر اداره یا فرماندار شهرستان تماس تلفنی می گیرد.

وی ادامه داد: در صورت عدم کاهش مصرف پس از اطلاعیه قطعی، مدیران توزیع برق در شهرها مجازند تا ۵ دستگاه با اولویت مصرف در شهرها و بالاتر تا ۱۰ دستگاه، دستگاه های فاقد این دستورالعمل را راه اندازی کنند. در وسط .. قطع استانداری.

وی خاطرنشان کرد: برق بانک هایی که ۳۰ درصد مصرف خود را کاهش نمی دهند در ساعت ۱۲ با اطلاع رئیس بانک قطع می شود.

انتهای پیام