فیلم ها/برنامه های جدید بیمه درمانی برای کاهش هزینه های شکسته


فیلم ها/برنامه های جدید بیمه درمانی برای کاهش هزینه های شکسته

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ضمن تشریح مهمترین اقدامات این سازمان برای افزایش پوشش بیمه ای در برابر بیماری های خاص، درباره برنامه های جدید بیمه سلامت برای کاهش هزینه های بالای بیمه سلامت توضیح داد. سلامتی.

عکاس و تدوین: جواد علیزاده/خبرنگار: پریسا سیدیان، زهرا روزبروقی