فضای مجازی ابزاری موثر در کاهش آسیب های اجتماعی دانش آموزان استایسنا/ اصفهان نتایج پژوهش نشان می‌دهد که می‌توان از راه‌های جدید انتقال اطلاعات و رسانه‌های جدید برای آشنایی جوانان و دانش‌آموزان با فرهنگ اسلامی ایرانی استفاده کرد و تهدیدات سایبری را با مدیریت و درایت به فرصت تبدیل کرد.

کارشناس ارشد علوم تربیتی دانشگاه کاشان در گفت وگو با ایسنا، وی بیان کرد: فضای مجازی فواید و مضرات بسیاری دارد که باید برای ترویج مفاهیم و ارزش های صحیح انسانیت از آنها استفاده کرد.

وی گفت: مردم به ویژه جوانان اطلاعات زیادی از فضای مجازی کسب می کنند و با ورود به فضای مجازی با افکار و فعالیت های انحرافی زیادی مواجه می شوند. در حالی که می توان از این فضا برای گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی استفاده کرد.

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه کاشان با تاکید بر اینکه به دلیل این دوگانه بودن دوری از آسیب ها و آفات فضای مجازی دشوار است، شناسایی کرد: تفکر فرضی متاسفانه در حال حاضر فضای مجازی در حوزه اخلاق با آسیب های فراوانی مواجه است. ، از نظر فرهنگی، اخلاقی، فردی و اجتماعی به گونه ای که امنیت روانی کاربران دائما ضعیف و متزلزل می شود.

احمدی نژاد ادامه داد: با توجه به این شرایط، یکی از راه های بهبود فضای مجازی و کاهش آسیب های احتمالی، کنترل خوب ها و غیرقانونی دانستن منکر است. خیر و شر در فضای مجازی همان مفاهیمی است که ممکن است در رفتارهای بیرونی ما صدق کند. فضای مجازی دارای جهانی موازی با دنیای واقعی است که شامل تمام جنبه های تکرار شونده زندگی در دنیای واقعی می شود، روندی که منجر به همگن شدن با دنیای واقعی می شود.

وی جوانان به ویژه دانشجویان را سرمایه و پتانسیل ارزشمندی برای موفقیت و پیشرفت برای هر کشوری که یکی از مخاطبان اصلی فضای مجازی است، دانست و گفت: این حوزه از دو طرف متضاد کاربردهای متفاوتی دارد، یکی تسهیل امور علمی. رشد اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان و دیگری اتلاف وقت، انحراف، سردرگمی و تباهی است و در چنین شرایطی نمی توان جوانان و دانشجویان کنجکاو و کنجکاو را به حال خود رها کرد.

این محقق به پژوهشی با عنوان «نقش رسانه و فضای مجازی در کاهش آسیب های اجتماعی دانش آموزان با رویکرد امر به معروف و نهی از منکر» اشاره کرد و اشاره کرد: روش هنری، روش ارائه جایگزین، روش مستقیم و مستقیم. روش غیر مستقیم، روش فردی و گروهی، روش مرحله‌بندی، تکرار و تداوم.

احمدی نژاد افزود: احیای امر به معروف و نهی از منکر مستلزم استفاده از همه توانمندی ها است. فراموشی محبوبیت در فضای مجازی باعث پرت شدن این فضاها می شود در حالی که بیشتر کاربران فضای مجازی را جوانان تشکیل می دهند.

وی با تاکید بر اینکه دانش آموزان زمان زیادی را در فضای مجازی سپری می کنند، گفت: نتیجه این انحراف آثار بسیار مخربی بر جامعه می گذارد. آنچه مسلم است این است که علیرغم انکار و ناآشنایی گسترده با معروف (ارزش ها) در فضای مجازی، فضای مجازی ابزاری نوین بشری برای رشد و تعالی است. به ناچار باید زندگی واقعی در فضای مجازی را بپذیرید.

این محقق گفت: حرکت از این فضا امکان پذیر نیست و نمی توان آن را حذف کرد. تنها راه این است که آن را به طور کامل درک کنید و در مورد فرصت ها و تهدیدهای آن بیاموزید. برای آشنایی نسل جوان و دانش‌آموزان با فرهنگ ایرانی اسلامی می‌توان از راه‌های جدید اطلاع‌رسانی و رسانه‌های جدید استفاده کرد و با مدیریت و درایت، تهدیدات سایبری را به فرصت تبدیل کرد.

مقاله ای با عنوان «نقش رسانه و فضای مجازی در کاهش آسیب های اجتماعی دانشجویان با رویکرد امر به معروف و نهی از منکر» به قلم اصین نژاد کارشناس ارشد علوم تربیتی دانشگاه کاشان و صدیکا معصومی کارشناس جغرافیا دانشگاه علوم پزشکی کاشان ارائه شد. در همایش ملی امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه علوم پزشکی کاشان.

انتهای پیام