فرکانس روان خضروها در جاده گالوسایسنا/ البرز مدیر راهداری و حمل و حمل یشم البرز با فرکانس روان خودروها حول محور کرج – چالوس خبرداد.

علی زنده ای فر در گیف و گو با ایسنا، درباره دیگران و ترافیک در آستان البرز، گیف: پیش نویس نقاشی به صورت دوربین های، عینک های تصویری، ترافیک حال، در محور کرج – چالوس و آزادرش روحانه.

ما اوزود: دارای یک حجم، بالای، فرکانس، ناحیه، از، آزادراه، قزوین-کرج، روبه روی هستیم و شواهدی بر اضطرار محدود دارند، اما فردیس ترافیک سنگینی و جود درد.

زندی فر هدیه: فرکانس دار سییر که محورش آستان است تصویر معمولی دارند جریان دار ast.

PIAM END

سریعترین رژیم لاغری