فروش بیش از ۱۷ میلیارد ریال از نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی خراسان رضویایسنا/ خراسان رضوی رئیس اداره صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: در یازدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و هنرهای سنتی خراسان رضوی ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال انواع صنایع دستی به فروش رسید.

رضا ابراهیمی نیا گفت: بیشترین صنایع دستی که در این نمایشگاه به فروش می رسد شامل سنگ مشهد، دری بافی و مصنوعات چوبی است.

وی ادامه داد: شرایط نمایشگاه امسال با سال های گذشته متفاوت بود زیرا نمایشگاه در خصوص ویروس کرونا برگزار شد و وضعیت کرونا باعث کاهش بازدیدکنندگان از نمایشگاه شد.

رضوی معاون صنایع دستی و معاون اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان افزود: شرایط اقتصادی جمعیت نیز بر نمایشگاه تاثیر گذاشته و باعث کاهش خرید نسبت به نمایشگاه های قبلی شده است.

ابراهیمیه تصریح کرد: با وجود اینکه وضعیت کرونا تمایل به بازدید از نمایشگاه را کاهش داد، ۱۷ هزار نفر از نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان، رادوی بیان می کند: وقوع سیل در برخی استان ها و ایجاد مشکل برای شهروندان و برخی راه های مواصلاتی بر روند برگزاری نمایشگاه ها تاثیرگذار بود. و حضور هنرمندان و شهروندان.

انتهای پیام