غیبت تیم ملی وزنه‌برداری نوجوانان ایران در قهرمانی جهان مکزیکتیم ملی وزنه برداری نوجوانان ایران در مسابقات قهرمانی جهان مکزیک شرکت نمی‌کند.

به گزارش ایسنا، مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان جهان از ۲۱ خرداد در مکزیک آغاز می‌شود. تیم ایران در این مسابقات غیبت دارد و البته تصمیم درباره اعزام به قهرمانی جوانان جهان هم در دقیقه ۹۰ انجام شد.

سعید علی حسینی، سرمربی تیم ملی نوجوانان و جوانان ایران در مورد حضور ایران در مسابقات جهانی مکزیک به ایسنا بیان کرد: تا جایی که اطلاع دارم زمان ثبت نام گذشته و ما هم ثبت نام نکردیم این در حالی است که طاها نعمتی را داشتیم که وزنه‌های خوبی می‌زند و می‌توانست به راحتی مدال طلا بگیرد.

 او در مورد دلیل شرکت نکردن ایران در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان گفت: با توجه به دور بودن مکزیک و هزینه‌های سنگین اعزام، تصمیم گرفته شد که تیم اعزام نشود.

انتهای پیام