غضنفر آبادی بار دیگر رئیس کمیته حقوقی شدرئیس کمیته حقوقی و قضایی اتاق نمایندگان در دومین سال فعالیت خود انتخاب شد.

به گزارش اسنا، رئیس کمیته حقوقی و قضایی در مجلس نمایندگان در جلسه عصر این کمیته انتخاب شد.

بر این اساس موسی غضنفر آبادی نماینده بم به عنوان رئیس کمیته قضایی و حقوقی، آقای محمد محمد نماینده کوگیلوه به عنوان نایب رئیس اول و حسن نوروزی نماینده رباط انتخاب شدند. کریم، نایب رئیس دوم کمیته.

همچنین آقایان کاظم دالکوش نماینده آرامستان، هاجر شنارانی نماینده نیشابور و محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر به عنوان متولیان دستگاه قضایی و حقوقی عهده دار شدند.

انتهای پیام