عمیق قالب اصلاح قوانین مجازات خرابکاران نظام مالی اجتناب کرده اند مشاور تهرانمشاور مردمان تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کسب اولین کالاهای اساسی هر دو مایحتاج کلی اطمینان حاصل شود که تحمیل انحصار، گرانی دسترس در بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا کالاهای تقلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی استاندارد اجتناب کرده اند جمله مواردی است کدام ممکن است کدام ممکن است در مجلس جرم انگاری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام مالی ملت را مختل می تدریجی.

اقبال شاکری در اظهار داشت وگو همراه خود ایسنا، همراه خود ردیابی به عمیق قالب اصلاح قوانین مجازات بیکاران نظام مالی ملت، اظهار کرد: در مونتاژ درست در این لحظه کلیات این قالب بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام به تصویب نمایندگان رسید. این قالب جستجو در اصلاح قوانین مجازات بیکاران در نظام مالی ملت است. {در این} قالب مصادیق اخلال در نظام مالی ملت به تفصیل دقیق شده است. حدود ۱۰ ماده به قوانین اضافه شده است. نحوه معامله با به جرایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد همراه خود مجرمین {در این} قالب حاضر شده است.

وی افزود: اجتناب کرده اند جمله اسبابک ها اندیشه در مورد شده {در این} قالب، اخلال در نظام مالی، جعل اسناد خزانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو کسب زودتر کالاهای اساسی هر دو مایحتاج کلی اطمینان حاصل شود که تحمیل انحصار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا بی رویه دسترس در بازار است. ” در سایر عوامل نیز کالا غیرمجاز از کیت فنی هر دو چرخ دنده اولین به واحدهای تولیدی کشاورزی اخلال در نظام مالی تلقی تبدیل می شود.

مشاور مردمان تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اختلاس، پاره کردن، اخذ پورسانت اجتناب کرده اند سوی افسران دولتی، فریب دادن سپرده، پذیرش پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید اموال را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اعطای تسهیلات بیش اجتناب کرده اند سقف مقرر با بیرون اخذ مجوز اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی اجتناب کرده اند مصادیق این چیزها است. اخلال در نظم مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرم محسوب تبدیل می شود. انجام ورزش بورسی با بیرون اخذ مجوز اجتناب کرده اند بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو انجام عملیات بیمه با بیرون اخذ مجوز اجتناب کرده اند بیمه هر دو سپرده گذاری سوری برای کسی هر دو دادن درآمد بیش اجتناب کرده اند مبلغ مقرر در قرارداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا کالای تقلبی. را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر درجه می خواست است. علاوه بر این الگوی هایی اجتناب کرده اند اخلال در نظام مالی.

وی افزود: علاوه بر این تصاحب، تصاحب هر دو خانه شکنی اموال در اختیار ارگان ها، مؤسسات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های دولتی، مدیریت ربوی هر دو قمارخانه، تصرف اراضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید املاک سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولتی در مقابل مبانی، استفاده اجتناب کرده اند تسهیلات بانکی خارج اجتناب کرده اند محدوده. اجتناب کرده اند تخصیص هر دو سوئیچ آنها.” شناخته شده به عنوان الگوی ای اجتناب کرده اند اختلال در نظام مالی راه اندازی شد شده است.

انتهای پیام