عالی طلبه حادثه حرم رضوی جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست دادایسنا/ خراسان رضوی ولی خراسان رضوی اظهار داشت: ساعت ۱۴ درست در این لحظه سه داده ها آموز حاضر در صحن پیامبر اعظم صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی نفر تحمل بازجویی همراه خود چاقو مورد حمله قرار گرفتند.

یعقوب علی نظری همراه خود ردیابی به این مطلب اظهار داشت: ضارب حرم مطهر رضوی در صحن پیامبر اکرم صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله همراه خود سلاح خنک به ۳ روحانی حمله کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را مجروح کرد.

وی شکسته نشده داد: یکی اجتناب کرده اند روحانیون {به دلیل} عمق جراحات همزمان فوت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ نفر تولید دیگری به بیمارستان منتقل شدند کدام ممکن است جاری یکی اجتناب کرده اند مصدومان وخیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمل مراقبت های ویژه قرار دارد.

به گزارش روابط کلی استانداری خراسان رضوی، ولی فقیه خراسان رضوی افزود: دستگیری متخلف اجتناب کرده اند اولین دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با به موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمیق حادثه متعاقبا ادعا تبدیل می شود.

انتهای پیام