طرفدار‌هایی برای قربانیان به دیابت در فصل خوب و دنجگرمای هوا متنوع را اجتناب کرده اند مسیر محافظت بهزیستی در اطراف می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی را وادار می‌سازد به خوردن میزان زیادی مایعات متوسل شوند. آنچه الگوی سلامت را بر هم می‌زند، خوردن نوشیدنی‌های گازدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذاهای فرآوری شده ناسالم برای تعمیر تشنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرسنگی است.

به گزارش ایسنا، علاوه بر این در متنوع اجتناب کرده اند اسبابک ها، اشخاص حقیقی در موقعیت به جبران آب اجتناب کرده اند بازو گذشت بر تأثیر گرمای هوا نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دچار کم آبی می شوند. عدم تامین آب می خواست هیکل به همان اندازه حد زیادی بر درجه قند خون تاثیر می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است است کدام ممکن است قربانیان به دیابت باید {در تابستان} مراقب رژیم غذایی شخصی باشند.

اجتناب کرده اند خوردن آبمیوه های شامل چرخ دنده قندی باید اجتناب شود

مصرف کننده نوشیدنی‌های شامل چرخ دنده قندی برطرف کننده غیر دائمی تشنگی است با این حال چرخ دنده مغذی می خواست هیکل را تامین نمی‌تنبل. علاوه بر این آبمیوه گمشده فیبر هستند. در کنار از گرفتن عالی بطری آب هنگام پوست درگیر شدن در هوای خوب و دنج طرفدار تبدیل می شود.

فیبر بیشتری بخورید

به قربانیان به دیابت طرفدار تبدیل می شود کدام ممکن است میزان فیبر خوراکی بیشتری را در رژیم غذایی شخصی بگنجانند از فیبر باعث کاهش ترشح قند در جریان خون تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند افزایش گلوکز خون جلوگیری می تنبل. مصرف کردن خوراکی‌های غنی اجتناب کرده اند فیبر باعث میشود شخص برای طول بیشتری بافت سیری داشته باشد.

اجتناب کرده اند زیاده‌روی در خوردن میوه انبه باید خودداری کرد

انبه شامل قند خالص است کدام ممکن است ممکن است به افزایش درجه قند خون کمک تنبل. همراه خود این جاری، فیبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنتی اکسیدان های فعلی در آن بالقوه است به کاهش تاثیر عمومی آن بر قند خون کمک تنبل. به همین دلیل، به اشخاص حقیقی تحت تأثیر دیابت طرفدار میشود انبه را با دقت خوردن کنند.

به میزان کافی آب بنوشید

در همه زمان ها عالی بطری آب در کنار شخصی داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کل روز آب می خواست هیکل شخصی را تامین کنید. خوردن آب کافی بر درجه قند خون تاثیر می‌گذارد. تامین آب هیکل درجه قند خون را زیرین نگه می‌دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سموم اضافی را اجتناب کرده اند جریان خون خارج می‌تنبل.

اجتناب کرده اند چرخ دنده غذایی متنوع خوردن کنید

انتخاب بیشتری در غذاهای شخصی داشته باشید به همان اندازه همراه خود خوردن چرخ دنده غذایی غنی اجتناب کرده اند آب، میزان بیشتری آب وارد هیکل شود. شناخته شده به عنوان مثال، می توان میان وعده های عصرانه را همراه خود عالی خیار هر دو پایین تر های هندوانه متفاوت کرد. اجتناب کرده اند آنجاییکه ۹۰ نسبت این میوه ها اجتناب کرده اند آب تشکیل شدند، وجود این میوه ها در رژیم غذایی فوق العاده {مفید است}.

به گزارش ایسنا به نقل اجتناب کرده اند تایمزآو ایندیا، علاوه بر این اگر اجتناب کرده اند انسولین استخدام می کنید، آن را در جای سرماخوردگی نگهداری کنید. علاوه بر این باید تجهیزات مدیریت قند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوارهای بررسی قند خون را در دمای استاندارد نگهداری کرد. از گرما ممکن است به این وسایل آسیب برساند.

انتهای پیام