صدور الکترونیکی مجوز/محدودیت کسب و کار جدید نیز ممنوع استایسنا/ لرستان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان گفت: بر اساس ماده ۷ قانون، سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در کمترین زمان ممکن و به صورت الکترونیکی اجرا می شود.

مراجع صدور پروانه کسب و کار موظفند جهت تسهیل در سرمایه گذاری شرایط و فرآیند صدور یا تمدید پروانه کسب را ساده کنند تا متقاضی در صورت ارائه کلیه مدارک لازم در پرتال ملی مجوز کشور، آدرس موجویس دات آی آر مجوز مورد نیاز را در سایت دریافت نماید. الهام شادپفر به خبرنگاران گفت: در کوتاه ترین زمان ممکن.

وی افزود: برای تسریع در کار دستگاه های اجرایی لازم است ترتیبی داده شود که متقاضیان نسبت به ثبت درخواست خود از طریق سامانه مذکور اقدام کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان بیان کرد: مهلت صدور مجوز توسط هیئت تحریریه و بهبود فضای کسب و کار مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و در پرتال مذکور اعلام می شود.

شادپفر با اشاره به اینکه اخذ مدارک کاغذی از متقاضیان ممنوع است، گفت: دریافت مدارک و صدور مجوز باید کاملا الکترونیکی و غیر حضوری باشد.

وی با تاکید بر اینکه دریافت استعلام از سایر مراجع بر عهده مرجع اصلی صادرکننده پروانه است، گفت: مرجع صادرکننده پروانه باید مدارک لازم برای دریافت هرگونه استعلام مانند سایر مدارک لازم را از متقاضی در حوزه تخصصی خود دریافت کند. پورتال و صدور آنها. مجوز در یک زمان خاص

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان افزود: اعمال هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوزها که خارج از شمول این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و محدودیت تجاری و یا بر اساس تعداد. . یا فاصله جغرافیایی با دارندگان پروانه یا متقاضیان ممنوع است.

وی گفت: در صورت ایجاد محدودیت در منابع طبیعی یا زیست محیطی، محدودیت های جدیدی به تشخیص نهادهای ذیربط مشروط به تایید هیات تحریریه محیط کسب و کار و بهبود محیط کسب و کار و تایید هیات مدیره ممکن است اعمال شود. اعمال محدودیت های جدید تا تصویب هیات وزیران برای وزرا ممنوع است.

انتهای پیام