صادرکنندگان از دولت انتظار علامت تجاری دارنداسنا / اصفهان رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: موضوع برند ملی موضوع مهمی است و انتظارات صادرکنندگان از دولت یک برند است و این باید در کنار برنامه های اصلاح ساختاری وزارت حراست قرار گیرد. .

عصر روز سه شنبه ۲۳ تیرماه، مسعود قلشیرازی در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان که با حضور وزیر صنعت اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، بر لزوم استفاده از کرونا تاکید کرد. اپیدمی برای مقابله با تسخیر بازارهای صادراتی گفت: با تصمیمات و تغییرات احساسی، قیمت بازارها و به هم ریختن شرایط تولید نمی تواند ادامه یابد.تصمیمات ایجاد ساعتی.

و در مورد نظام قیمت گذاری نیز گفت: در وزارت حراست کارهای بزرگی انجام شده است و صدور قبوض خودکار به معنای شفافیت اقتصاد است و ما از این سیاست حمایت می کنیم اما حوزه قیمت گذاری را نقد می کنیم.

به گزارش اسنا، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: موضوع اصلی امروز روز صادرات است، در بازارهای جهانی نیاز به شهرت، نام و نشان تجاری داریم و اکسپوی دبی برگزار شد، اما فرصت بزرگی را از دست دادیم. .

وی با اشاره به کاهش ارزش برند ایرانی از ۳۸ به ۴۸، تصریح کرد: موضوع برند ملی موضوع مهمی است و انتظارات صادرکنندگان از دولت یک برند است و این باید در کنار ساختارها قرار گیرد. برنامه های اصلاحی در این وزارتخانه امنیت.

وی گفت: وضع عوارض گمرکی برای واردات ماشین آلات محدودیت سرمایه گذاری است لذا خواستار رفع این محدودیت هستیم.