شگفتی های کلمبیا اجتناب کرده اند منظر بیگانهاخیراً ماموریت کوپرنیکوس سنتینل ۲ آژانس فضایی اروپا تصویری انصافاً اجتناب کرده اند شهر بارانسیا، واقع در بخش مرکزی اقیانوس اطلس در شمال غربی کلمبیا، گزارش کرده است.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند STDSentinel-2 منصفانه چالش رصدی پایین است کدام ممکن است توسط آژانس فضایی اروپا شناخته شده به عنوان بخشی اجتناب کرده اند این سیستم کوپرنیک برای افزایش مأموریت های رصد پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها پشتیبانی مربوط به نظارت بر جنگل، نظارت بر اصلاح محافظت پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بلایای خالص رشد یافته است.

شهر Barancia {در این} تصویر به تازگی گزارش شده در نیمه بالای تصویر به رنگ خاکستری دیده تبدیل می شود، مساحتی برابر ۱۵۵ کیلومتر مربع دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین شهر پرجمعیت کلمبیا پس اجتناب کرده اند بوگوتا، میانه وان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالی است.

Barancia منصفانه وسط تجاری عظیم برای کلمبیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای بهترین بندر در دریای کارائیب است. به لطف این بندر عظیم، شهر بارانسیا به «دروازه طلایی کلمبیا» نیز شناخته شده است. این شهر اجتناب کرده اند تذکر استراتژیک در طولانی شدن دلتای رودخانه ماگدالنا (یکی اجتناب کرده اند رودخانه های کلمبیا) قرار دارد. رودخانه ماگدالنا هر دو ریو ماگدالنا رودخانه ای است کدام ممکن است اجتناب کرده اند وسط کلمبیا به شمال کلمبیا در آمریکای جنوبی جریان دارد. این رودخانه اجتناب کرده اند ارتفاعات آند سرچشمه خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به سمت} شمال به دریای کارائیب می ریزد.

همراه خود ملاحظه به از رسوب، چون آن است توده رسوب بیش از حد در دهانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ اسپرسو ای آب آن نماد می دهد، ماگدالنا خواستن به لایروبی مکرر کانال بی نظیر شخصی دارد به همان اندازه کشتی های اقیانوس پیما به بندر بارانسیا برسند. این عکس در مارس ۲۰۲۱، در گذشته اجتناب کرده اند آغاز فصل مرطوب کدام ممکن است اجتناب کرده اند آوریل تحریک کردن تبدیل می شود، گرفته شده است.

انتهای پیام