شولتز: اوکراین بازدید رئیس جمهور آلمان به کیف را نپذیرفتصدراعظم آلمان اجتناب کرده اند انتخاب مقامات اوکراین برای لغو بازدید زودتر فرانک والتر اشتاین مایر به کیف ابراز شگفتی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد کدام ممکن است اوکراین بازدید رئیس جمهور آلمان به کیف را نپذیرفته است.

اولاف شولتز صدراعظم آلمان روز چهارشنبه به رادیوی آلمانی RBB ذکر شد انتخاب کیف برای بحث و جدال همراه خود بازدید فرانک والتر اشتاین مایر رئیس جمهور آلمان به اوکراین “پیچیده” بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس جمهور آلمان دوست داشت به اوکراین بازدید تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید “خوشایند بود اگر {در این} بازدید بود.” محل احوالپرسی».

شولتز ذکر شد: ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند حمله نیروی دریایی روسیه به اوکراین به کیف رفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قصد ندارم در بلند مدت نزدیک به اوکراین بازدید کنم. ممکن است اجتناب کرده اند تحریک کردن مبارزه اوکراین از به طور منظم همراه خود زلنسکی در تصمیم بودم.

او اجتناب کرده اند توافق بین شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زلنسکی پاداش کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: “بعید است کدام ممکن است رئیس جمهوری پیدا تنبل کدام ممکن است چنین تصمیم نزدیکی همراه خود ممکن است داشته باشد.”

را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزنامه آلمانی “بیلد” روز قبل از این گفتن کرد کدام ممکن است فرانک والتر اشتاین مایر، رئیس جمهور این ملت قصد دارد در بلند مدت نزدیک به کیف بازدید تنبل، با این حال طرف اوکراینی قصد شخصی را برای میزبانی اجتناب کرده اند وی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدار همراه خود وی گفتن نکرد.

این روزنامه آلمانی به نقل اجتناب کرده اند دارایی ها دولتی اوکراین گزارش داد کدام ممکن است رئیس جمهور آلمان قصد دارد سریع به اوکراین بازدید تنبل، با این حال کیف همچنان اجتناب کرده اند عملکرد سابق فرانک والتر اشتاین مایر در برقراری روابط همراه خود روسیه غمگین است.

رئیس جمهور آلمان {به دلیل} موضع دلسوزانه اش همراه خود مسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش سوراخ بینی نسبت به روابط همراه خود روسیه به طور در عمق مورد انتقاد قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودت را پیدا کن هفته قبلی به انتقادات فزاینده به خاطر اصرار بر کار با هم همراه خود روسیه در سال های جدیدترین پاسخ داد.

اشتاین مایر ذکر شد کدام ممکن است خطاها سیاسی در حمایت اجتناب کرده اند جاده لوله بنزین روسیه به اروپا (شمال ۲) مرتکب شده است.

رئیس محل کار گرهارد شرودر صدراعظم سابق آلمان برای اولین بار در مخلوط وزرای خارجه مرکل اعتراف کرد کدام ممکن است روسیه در پوشش های شخصی خطا کرده است.

اشتاین مایر در برلین، تحمل فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقاد از حداکثر اجتناب کرده اند آلمان {به دلیل} روابط دلپذیر اش همراه خود روسیه، ذکر شد کدام ممکن است حمایت او اجتناب کرده اند تعهد جاده لوله بنزین روسیه-اروپا، نورد استریم ۲، خوب خطا بدیهی است.

انتهای پیام