ششمین نیروی کار سراسری والیبال پسران در جام کورناکیانیروی کار سراسری والیبال بچه ها ایران همراه خود کسب مقام ششمی در جام کورناکیا به کار شخصی در ایتالیا بالا داد.

به گزارش ایسنا، جام کورناکیا کدام ممکن است ۴۰ سال اجتناب کرده اند میزبانی رنکینگ جهانی می گذرد، هر ساله میزبان والیبالیست های زیر ۱۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹ سال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند مطرح ترین گیمرها حال این بازی سابقه حضور {در این} جام را دارند.

نیروی کار‌های سراسری والیبال متشکل اجتناب کرده اند زنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان مرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان ایرانی کدام ممکن است به مصاف مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۲ می‌توسعه، همراه خود هدف برپایی کمپ در خارج از درب را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری دیدارهای تدارکاتی در رقبا‌های جام کورناکا ۲۰۲۲ ایتالیا نمایندگی کردند.

نیروی کار سراسری والیبال بچه ها ایران در مسابقات کلاس سنی بهتر (زیر ۱۹ سال) جام کورناکیا نمایندگی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مجموع در ۶ دیدار (سه برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه شکست) به میدان سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقام ششم این مسابقات را به انگشت آورد. ۱۲ نیروی کار سازماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بالا رسید.

شاگردان محمد وکیل معلم نیروی کار سراسری جوانان نیز در اردوی مشترک همراه خود نیروی کار بچه ها ایتالیا سه دیدار دلپذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدارکاتی برگزار کردند.

نیروی کار والیبال بچه ها ایران روز چهارشنبه ۳۰ فروردین ماه در شهر پردنونه ایتالیا راهی آنکارا ترکیه تبدیل می شود به همان اندازه دومین اردوی شخصی را در خارج از درب {در این} شهر برگزار تنبل. علاوه بر این ۲ شرکت کننده اجتناب کرده اند تهران راهی آنکارا می شوند به همان اندازه به اردوی نیروی کار سراسری بچه ها ملحق شوند.

این نیروی کار به همان اندازه روز سه شنبه ۶ اردیبهشت ماه جدا از پیگیری تمرینات شخصی، ۵ تفریحی دلپذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدارکاتی همراه خود نیروی کار بچه ها موسسه مالی کشاورزی ترکیه برگزار می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس پس اجتناب کرده اند تعدادی از روز آرامش برای اجتناب کرده اند سرگیری تمرینات راهی تهران تبدیل می شود. جواز حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را تحریک کردن کرد.

ایران میزبان چهاردهمین فاصله مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال آسیا اجتناب کرده اند ۲۴ به همان اندازه ۱۵ مردادماه {خواهد بود}.

{در این} مسابقات ۱۳ نیروی کار حضور دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلب محمد وکیلی معلم نیروی کار بچه ها ایران در گروه اول همراه خود نیروی کار های استرالیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطر همگروه است.

انتهای پیام