شرکت بیمه سرمد با رشد بیش از ۶۲۰۰ درصدی در مسیر سودآوری قرار دارد.صورت های مالی شرکت بیمه سرمد حاکی از آن است که این شرکت در مسیر سودآوری قرار دارد و سود این شرکت در سه ماهه اول سال ۱۳۹۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۲۳۰ درصد رشد داشته است.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه سرمدصورت های مالی سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ شرکت که در پلتفرم کدال منتشر شده است، نشان می دهد که سرمد حرکت قابل توجهی به سمت سودآوری را آغاز کرده است.

بیمه سرمد در سال گذشته با مشکلاتی مواجه شد که بزرگترین آن کاهش سودآوری شرکت بود، مشکلاتی که منجر به تغییراتی در ترکیب هیات مدیره و مدیرعامل شد تا سرمد دوباره به مسیر سودآوری بازگردد.

اکنون پس از چند ماه تغییر در شرکت بیمه سرمد، صورت های مالی سه ماهه اول سال ۱۳۹۰ نشان می دهد سرمد به سمت سودآوری پیش می رود و این شرکت در صورت های مالی خود بالغ بر ۹۶۸۲۹۳ میلیون ریال (۹۶ میلیارد تومان) سود محقق کرده است. و تغییر بزرگی ایجاد کرده است. مشخص شده است.

بر اساس این گزارش، سود بیمه سرمد در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۲۳۰ درصد رشد داشته است و این شرکت با حرکت در این مسیر می تواند مشکلات سال گذشته خود را جبران کرده و پیشرفت کند. منافع سهامداران سرمد.. کند

پایان گزارش تبلیغات