سه شرکت کننده تاثیرگذارمان به کمیته انضباطی احضار شدند/هواداران‌ پایین درهای بسته ماندندایسنا/اصفهان سرپرست روابط نهایی تجهیزات گلف ذوب آهن ذکر شد: احضار اعضای کارکنان، مناسب زمان پیش اجتناب کرده اند تفریحی چیزی جز اضطراب برای کارکنان نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقات تفریحی دیشب آرم داد پاسخ حسن نیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیکی ما، بدی دیدن است. هوادارانمان همراه خود سختی بیش از حد شخصی را به تفریحی رساندند با این حال به همان اندازه بالا کوارتر اول پایین در بودند.

محمدمهدی رمضانی در ذکر شد‌وگو همراه خود ایسنا، همراه خود ردیابی به تفریحی ظریف کارکنان‌های ذوب‌آهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرگان در چهارچوب رقبا‌های لیگ برتر بسکتبال، اظهار کرد: در گذشته ‌اجتناب کرده اند دیدار ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم دیروز  کمیته انضباطی فدراسیون ۳ شرکت کننده تاثیرگذار را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه نفر اجتناب کرده اند اعضای کادر فنی ذوب آهن به کمیته انضباطی احضار شدند. این در حالی است کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنان با بیرون هیچ تخلفی احضار شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبعاً تبرئه شد.

وی تاکید کرد: نتیجه این احضار آن‌هم در روز قبل از امروز اجتناب کرده اند مسابقه چیزی جز تحمیل ترس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضطراب برای گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای کارکنان ذوب‌آهن نبود.

سرپرست روابط ‌نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بین‌الملل تجهیزات گلف ذوب‌آهن
یکپارچه داد: برگزاری دوره ها روزانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پی‌درپی کمیته انضباطی قدردانی‌ است، با این حال با توجه به اینکه {مثل همه}‌جای دنیا ۱۶ دوربین اجتناب کرده اند زوایای مختلف در سالن وجود داشته باشد به همان اندازه عکسها را جهت تجزیه و تحلیل بی‌طرفانه پرونده تنبل. ۹ این‌کدام ممکن است این مسئولیت مهم به‌عهده منصفانه نفر گذاشته شود به همان اندازه همراه خود محل کار ، قلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاغذ مشاهداتش را نوشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر آن مبنا کارکنان‌ها تصمیم گیری شوند. شناخته شده به عنوان مثال توهین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فحاشی های تماشاگران به گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادر کارکنان ذوب آهن نادیده گرفته شد.

رمضانی تصریح کرد: متأسفانه همراه خود اینکه ذوب‌آهن امتحان شده کرد حضوری قادر مطلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانمردانه در لیگ بسکتبال داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی‌رغم حسن‌نیتی کدام ممکن است در تمام سطوح این رقبا‌ها آرم دادیم، اتفاقات ساعت شب قبلی آرم داد کدام ممکن است ظاهرا مزد نیکی کردن، بدی دیدن است!

وی خاطرنشان کرد: اجحاف عکس کدام ممکن است به کارکنان ذوب‌آهن شد، ممانعت اجتناب کرده اند ورود هواداران این کارکنان به سالن مسابقه بود. هوادارانی کدام ممکن است همراه خود تحمل سختی راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرف ارزش فوق العاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود توافق فدراسیون، پرونده عنوان  را انتخاب کنید و انتخاب کنید واریز وجه اجتناب کرده اند اصفهان به تهران آمده بودند، به همان اندازه انتهای کوارتر نخست پایین درهای بسته منتظر کسب مجوز ورود بودند. این در حالی است کدام ممکن است کارکنان شهرداری گرگان همراه خود وجود ادعا ۲ افتادگی هوادارانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ۳ برابر جمعیتی کدام ممکن است طبق ادعا صریح کمیته انضباطی فدراسیون مجاز بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخلاف تمامی اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضوابط ۲ ساعت در گذشته‌اجتناب کرده اند آغاز مسابقه در سالن مستقر بودند.

رمضانی ذکر شد: بالغ‌بر ۵۰۰ هوادار گرگانی در سالن بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه‌بر جایگاه تماشاچیان، نیمی اجتناب کرده اند سالن در طبقه همکف را نیز به اشغال شخصی درآورده بودند. قطعا این امر فضای تفریحی را به نفع گرگان تنظیم داد. اجتناب کرده اند همه شدیدتر عدم حضور یگان ویژه در پوست سالن بود کدام ممکن است کار نیروهای حراست را برای ساماندهی همه هواداران دردسرساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید {طاقت فرسا} کرده بود. 

سرپرست روابط‌نهایی تجهیزات گلف ذوب‌آهن، افزود: متأسفانه همراه خود جدا هم گذاشتن تکه‌های پازل اتفاقات تفریحی دیروز، به مخلوط‌بندی ناراحت‌کننده‌ای می‌رسیم. چرا همراه خود وجود این‌همه داور کنار هم قرار دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذی‌صلاح در بسکتبال، باید برای این دیدار داوری انواع شود کدام ممکن است تحمیل شبه تنبل.چرا احکام کمیته انضباطی ساده برای کارکنان ذوب‌آهن آن‌هم همراه خود این سرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاطعیت اجرا می‌شود؟ چرا برخورد همراه خود کارکنان‌ها خاص است؟

وی تاکید کرد: تقاضا تجهیزات گلف ذوب آهن چیزی جز تحمیل فضای صادقانه برای تهاجمی مفید نیست، با این حال فشارهای بیرونی در رقبا کارکنان ها تاثیر گذار می‌شود.

رمضانی اجتناب کرده اند عدم حضور مامور بررسی دوپینگ در دیدار اول ۲ کارکنان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: نبودن ماموران دوپینگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام بررسی دوپینگ رندمی، به جای آن بررسی متمرکز {در این} مسابقات ظریف، جای سوال کردن دارد.

به گزارش ایسنا، کارکنان‌های ذوب آهن اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری گرگان به همان اندازه کنون سه تفریحی اجتناب کرده اند مرحله پلی‌آف را انجام داده‌اند کدام ممکن است نتیجه ۲ بر ۱ به درآمد گرگانی‌ها رقم خورده است.

 ۲ کارکنان عصر فردا (یکشنبه-۱۱ اردیبهشت) در ظریف ترین تفریحی شخصی برای چهارمین بار در ورزشگاه آزادی به مصاف یکدیگر خواهند سر خورد. به این انجمن، در صورت پیروزی شاگردان کوهیان، کار به تفریحی پنجم خواهد کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هر مورد دیگر شهرداری گرگان بر سکوی قهرمانی لیگ برتر بسکتبال خواهد ایستاد.

انتهای پیام