سرمدی: صدای جیغ رانندگان وسایل نقلیه را بشنویدیکی اجتناب کرده اند اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نمایندگان همراه خود ردیابی به مشکلات رانندگان وسایل نقلیه ذکر شد: نمایندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات ملاحظه کنند، اگر به فریاد این قشر زحمتکش گوش ندهیم مشکلات زیادی در گروه تحمیل تبدیل می شود. ”

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، کیومرث سرمدوال در تذکر شفاهی مونتاژ علنی در لحظه (چهارشنبه) مجلس خطاب به وزرای راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی ذکر شد: این حرفه همراه خود وجود دردسرساز کوشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه، کار سختی محسوب نمی شود. حوادث، سرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید از گرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوری اجتناب کرده اند خانوار.

وی افزود: گرانی حق بیمه تامین اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبود بیمه تکمیلی، تحمیل بار بیش اجتناب کرده اند مقوا ناوگان، گرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد اجزا یدکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغن دوچرخه، ضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرانی لاستیک به نرخ دولتی. را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسازی ناوگان فرسوده. مقامات ساده به تماس گرفتن طبقه کارمند، نیروی محرک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجار است.

یکی اجتناب کرده اند اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس ذکر شد: تناقض وزارت نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار خیابان ای در خصوص سهمیه بندی گاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف گاز، ضرر اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصلحت نمایندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات است.

انتهای پیام