سرما بیاید رهن مسکن به درد روستاییان نمی‌خورداگرچه تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مونتاژ مسکن کشاورزی اجتناب کرده اند ۲۵ آبان سال قبلی به تصویب رسیده با این حال {به دلیل} عدم تیز کردن یارانه درآمد به همان اندازه کنون این رهن بازو روستاییان را نگرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر فصل از گرما به بالا برسد، تسهیلات مذکور بخصوص در مناطق سردسیر چندان به کار نمی‌آید.

به گزارش ایسنا، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۲ دیروز همراه خود ردیابی به توافق‌های صورت گرفته همراه خود معاون اول رییس جمهور گفتن کرد کدام ممکن است تیز کردن رهن ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن کشاورزی اجتناب کرده اند هفته بلند مدت تحریک کردن می‌شود. تسهیلات مذکور کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۲۵ آبان سال ۱۴۰۰ در شورای برتر مسکن همراه خود حضور رییس جمهور به تصویب رسیده باقی مانده است تعیین کنید اجرایی به شخصی نگرفته است.

تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مونتاژ مسکن کشاورزی همراه خود نرخ درآمد ۵ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدت بازپرداخت ۲۰ ساله {خواهد بود} کدام ممکن است بناست یارانه ۱۳ درصدی آن را مقامات بپردازد؛ با این حال ظاهرا گروه این سیستم به همان اندازه کنون همراه خود تیز کردن این تسهیلات موافقت نکرده است.

اکبر نیکزاد ـ رییس بنیاد مسکن روز ۲۰ فروردین سال جاری در نشست خبری ذکر شد کدام ممکن است در جاری حاضر گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه، محکم جلوی این مصوبه ایستاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکاتبات ما {در این} زمینه عالی زونکن شده است. رئیس‌جمهوری هم {در این} زمینه اصل اکید داده با این حال آقای میرکاظمی توقف فعل می‌تدریجی.

او به تازگی هم همراه خود ردیابی به عدم توافق میان بنیاد مسکن، گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه، وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی مرکزی در تیز کردن رهن مسکن روستاییان آگاه است: همراه خود ملاحظه به اینکه در برخی اجتناب کرده اند مناطق ملت برای مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز ۶ ماه تا حد زیادی جایگزین نبوده  را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند شهریور ماه {به دلیل} بارش باران، برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرما امکان اجرای عملیات نیست اجتناب کرده اند گروه این سیستم تقاضا کردیم این ما به التفاوت درآمد مسکن کشاورزی را تیز کردن تدریجی به همان اندازه ضرر روستائیانی کدام ممکن است از نزدیک پیگیر این رهن هستند، رفع شود.

انتهای پیام