سبد خرید بریتانیایی ها کوچکتر شده استنیمی از بریتانیایی ها با افزایش قیمت ها غذای کمتری می خرند.

به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهای رسمی که حجم فشارهای فعلی زندگی را نشان می دهد، نزدیک به نیمی از مردم انگلیس به دلیل گرانی خرید مواد غذایی خود را کاهش داده اند.

تورم قیمت مصرف کننده بریتانیا در ماه مه به بالاترین میزان در ۴۰ سال گذشته یعنی ۹.۱ درصد رسید و بانک مرکزی انگلیس انتظار دارد که نرخ سالانه CPI در ماه اکتبر به بالاتر از ۱۱ درصد برسد، زیرا هزینه های انرژی تنظیم شده ۴۰ درصد افزایش یافته است.

داده های دفتر آمار ملی نشان داد که ۴۹ درصد از مردم گفتند که بین ۲۲ ژوئن تا ۳ ژوئیه کمتر از حد معمول غذا خریده اند، در مقایسه با زمانی که این نظرسنجی در سپتامبر ۲۰۲۱ شروع شد، فقط ۸ درصد بود. معمول در غذا. غذا به طور کلی، ۹۱ درصد از مردم گفتند که هزینه زندگی آنها در ماه گذشته افزایش یافته است.

به گزارش رویترز، این اعداد با گزارش های سوپرمارکت های بریتانیا مبنی بر اینکه خریداران تحت فشار مالی فزاینده ای قرار دارند، مطابقت دارد.

سیتی بانک ایالات متحده ماه گذشته پیش بینی کرد که تورم قیمت مواد غذایی در بریتانیا تا اوایل سال آینده از ۲۰ درصد فراتر خواهد رفت.

انتهای پیام