سایرین تمدید محدودیت زمانی همایش چهارمین بین ملی و پنگمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری


وارد وب سایت اصلی شوید و اطلاعات کامل را به دست آورید

یکی به عنوان بزرگترین، متاتارین، برگزار کننده ترین و پیشینه ترین گوردهمیای دانشگاهی دانشگاهی سالانه ایلامی، پژوهشه و آگری موثر ارس عمران، معماری، شنو، شهرازی و اطراف زست خوارزمیانه در حضور استادان برگ به برگ.

***خبر فوری: سایرین مهلت ارسال مقالات را فقط تا ۱۵ ماه اسفند تمدید کردند***

قابل تمدید نیست!!!

فصل رایگان تامی مقالات کنفرانس پریگ زاده بدون نیاز توسط داوری مجدید در Djornal Ha و مجلات علمی، پوهی، تخصصی، ISI و کنفرانس پشیتتان ISC.

** صدور عالی Guahinamah بین کنفرانس ملی به عنوان آکادمی عالی جهان **

* نماهایی از سرآتار گواهینما پریش با شرکات کناندگان همراه او شد و نیمره بیاننامه اش را گرفت*

سریعترین رژیم لاغری