سامسونگ اجتناب کرده اند چرخ دنده بازیافتی برای کاهش ارزش بازیابی تجهیزات های تلفن در کنار استفاده می تدریجی


سامسونگ برای کاهش ارزش بازیابی گوشی های معقول اجتناب کرده اند اجزا نوسازی شده اجتناب کرده اند چرخ دنده بازیافتی استفاده خواهد کرد. این روش رفع ممکن است ارزش بازیابی روی حیله و تزویر افزار را کاهش دهد.

به گزارش سرویس اطلاعات فناوری تکنا، سامسونگ قصد دارد اجتناب کرده اند اجزا نوسازی شده اجتناب کرده اند چرخ دنده بازیافتی {برای تعمیر} گوشی های شخصی استفاده تدریجی. {در این} قالب اجتناب کرده اند چرخ دنده بازیافتی شبیه پلاستیک، فلز را انتخاب کنید و انتخاب کنید … برای مونتاژ اجزا یدکی استفاده تبدیل می شود. به مشاوره سامسونگ، این چالش در شش ماه بلند مدت هر دو در سه ماهه دوم سال جاری تحریک کردن خواهد بود.

سامسونگ {در این} قالب جستجو در کاهش ارزش های بازیابی گوشی های شخصی است. به این انجمن ارزش های درمورد به تعمیرات گوشی به همان اندازه ۵۰ نسبت مقیاس را کاهش می دهد. اجرای این قالب در جاری حاضر توسط دست این سیستم ریزی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی جستجو در تایید را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد اجزا بازیافتی است. گزارش های چاپ شده شده در ژورنال کره ای آرم می دهد کدام ممکن است این راه به میزان قابل توجهی قبوض بازیابی را برای مشتریان کاهش می دهد. شناخته شده به عنوان مثال ارزش تعویض نمایش فیلم به نصف مقیاس را کاهش می دهد.

سامسونگ علاوه بر این در ساخت اجزا همراه خود استفاده اجتناب کرده اند چرخ دنده بازیافتی اجتناب کرده اند استانداردهای کیفی پیروی خواهد کرد. این نمایندگی قبلاً امتحان شده شخصی را برای حفاظت اجتناب کرده اند جو زیست در ساخت سری گلکسی S22 ملایم کرده است. در سال های فعلی بلعیدن پلاستیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاغذ در بسته بندی های این نمایندگی از نزدیک کاهش یافته است است.