زلنسکی: روسیه از “گرسنگی” شناخته شده به عنوان سلاح استفاده می تنبلولودیمیر زلنسکی در سخنرانی شخصی در پارلمان eire تاکید کرد کدام ممکن است کشورش در تراژدی کدام ممکن است روسیه علیه کشورش به راه انداخته است، “{بی طرف}” نیست. وی مدعی شد کدام ممکن است روسیه بنادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبارهای چرخ دنده غذایی را هدف قرار داده {است تا} از “گرسنگی” شناخته شده به عنوان “سلاح” علیه مردمان اوکراین استفاده تنبل.

به گزارش ایندیپندنت، سناتورها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۵ دیپلمات خارجی در پارلمان eire کروی هم آمدند به همان اندازه سخنرانی ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین را بشنوند. رئیس جمهور کشورش در هفته ششم نبرد همراه خود روسیه.

او {در این} ویدئو اظهار داشت: از روز اول، خواهید کرد از اوکراین حمایت می کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن یک است واقعیت است. او از امتحان کردن این دریغ نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله از شبیه به روز اول آغاز به حمایت از خواهید کرد کرد. اگرچه خواهید کرد کشوری {بی طرف} هستید، با این حال به سمت این فاجعه {بی طرف} نمانید.»

زلنسکی افزود کدام ممکن است از همه ساکنان ایرلندی به خاطر حمایتشان از تحریم‌ها علیه روسیه «قدردان» است.

وی اظهار داشت: از حمایت پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بشردوستانه خواهید کرد تشکر می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید از حمایت خواهید کرد از مردمان اوکراین تشکر می کنم. اوکراینی هایی کدام ممکن است به ملت خواهید کرد پناهنده شدند.

همراه خود این جاری، ولودیمیر زلنسکی نیازمند مدیریت اصولاً eire شد.

او اظهار داشت: «ساده به آن است در نظر گرفته شده کن. ۱۰ میلیون اوکراینی {به دلیل} نبرد از ملت ناپایدار کردند. این چیزی نیست کدام ممکن است ما نتوانیم بفهمیم. نیروهای روسیه جستجو در اشغال اراضی اوکراین هستند. آرزو می کنیم مشخص شویم کدام ممکن است روسیه جستجو در صلح است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایل دارد از شر ما خلاص شود. لطفا، من می خواهم از خواهید کرد آرزو می کنم کدام ممکن است مدیریت بیشتری نماد دهید. من می خواهم از خواهید کرد می‌خواهم کدام ممکن است اتحادیه اروپا را راضی کنید به همان اندازه تحریم‌های شدیدتری را علیه روسیه اعمال تنبل به همان اندازه ضمانت حاصل شود کدام ممکن است ماشین جنگی رئیس‌جمهور ولادیمیر پوتین متوقف می‌شود. ما باید خرید و فروش همراه خود روسیه را بالا دهیم. ما باید روابط بین موسسه مالی های روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم جهانی را برداشتن کنیم. دارایی ها درآمد آنها از نفت را بردن کنید. وی افزود: «روسیه بنادر دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها غذایی را هدف مکان ها به همان اندازه از «گرسنگی» شناخته شده به عنوان سلاحی علیه مردمان اوکراین استفاده تنبل.

زلنسکی مدعی شد کدام ممکن است انبار جدیدی کدام ممکن است در آن چرخ دنده غذایی، بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه کشاورزی را در آن نگهداری می‌کرده، «محتوا» مورد اصابت موشک‌های روسی قرار گرفته است.

رئیس جمهور اوکراین اظهار داشت: اجساد در جاده های ماریوپل خلوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع کشته شدگان خاص نیست، با این حال آن یک است تاکتیک روسی است کدام ممکن است در اصولاً شهرها اجرا تبدیل می شود.

وی افزود: «شاید به همان اندازه به فعلی شناسایی این شهرها را نشنیده باشید. قابل دستیابی است امکان پذیر نیست به تذکر برسد، با این حال واقعیت دارد. اجساد در جاده های ماریوپل دفن شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان در بزرگراه ها هنگام ناپایدار کشته شدند. در چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دومین روز نبرد، حداقل ۱۶۷ کودک کشته شدند، ۹۲۷ وسط آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۸ بیمارستان مورد حمله قرار گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۸ آمبولانس مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.

وی اظهار داشت: من می خواهم راضی شده ام کدام ممکن است تمام اروپا ممکن است به این نبرد بالا دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری را به اروپای شرقی بازگرداند. تولید دیگری نباید معطل کنیم. بدون در نظر گرفتن روسیه اصولاً به اوکراین حمله تنبل، مجازات ها آن ۹ تنها برای این قاره (اروپا) اما علاوه بر این برای کشورهای همسایه نیز شدید‌تر {خواهد بود}.»

زلنسکی اظهار داشت: «به همین دلیل، بیایید همراه خود هم کار کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماد دهیم کدام ممکن است اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید eire همراه خود هم می‌توانند بیش از آنچه است امکانات‌های عظیم جهان امتحان شده می‌کنند به همان اندازه نابود کنند، انجام دهند.»

ولودیمیر زلنسکی علاوه بر این درگذشت پیر زاکرسکی، روزنامه‌نگار ایرلندی را کدام ممکن است در اوکراین به قتل رسید، آسایش اظهار داشت.

او در نهایت اظهار داشت: از خواهید کرد eire متشکرم. “درود بر اوکراین”.

انتهای پیام