رکورد فروش خودروهای جدید در بریتانیاآمارهای صنعت نشان می دهد که ثبت نام خودروهای جدید در بریتانیا در ماه گذشته نزدیک به ۲۱ درصد کاهش یافته است، دومین ماه در سه دهه گذشته پس از قرنطینه در سال ۲۰۲۰، با وجود چالش های عرضه، با وجود تقاضای قوی و موانع فروش و تحویل.

به گزارش رویترز، فروش خودروهای جدید در بریتانیا در ماه گذشته به ۱۲۴۳۹۴ کاهش یافت، در حالی که به گفته رویترز، جذب خودروهای برقی باتری‌دار هر سال تقریباً ۱۸ درصد افزایش می‌یابد و هشت خودروی جدید یک خودرو را تشکیل می‌دهند.

مایک هاوس، مدیر اجرایی انجمن سازندگان و فروشندگان موتور گفت:

انجمن سازندگان و بازرگانان خودرو ماه گذشته گفت که فروش خودروهای جدید بریتانیا در سال جاری احتمالاً کمتر از آنچه قبلاً تصور می شد، خواهد بود، زیرا فشار بر هزینه زندگی بریتانیا و کمبود مداوم تراشه بر بازار خودرو تأثیر می گذارد.

انجمن موتورسازان و فروشندگان موتور اعلام کرد: امسال به دلیل مشکلات عرضه، کل بازار نزدیک به ۹ درصد کاهش داشته که ۶۲۷ هزار و ۲۴ دستگاه کمتر است.

انتهای پیام