رعایت نکردن ملاحظات فنی زیرساخت های شهری از عوامل مهم خسارات ناشی از سیل اخیر بوده است.ایسنا/ یزد دبیر کارگروه نظارتی شورای فنی استان در بازدید از خسارات ناشی از سیل اخیر در شهر یزد، نبود ملاحظات فنی مناسب در طراحی زیرساخت های شهری را یکی از دلایل مهم این موضوع دانست. پدیده سیل خسارات ناشی از سیل اخیر

مجید سات ساز در بازدید تیم نظارتی شورای فنی استان از خسارات ناشی از سیل اخیر در استان که پس از بارندگی شدید هفته گذشته رخ داد، با اشاره به خسارات زیاد ناشی از وسعت سیل در شهر یزد گفت: رعایت نکردن احتیاط های بهینه در طراحی زیرساخت های شهری از جمله سیستم برداشت نامناسب آب های سطحی عامل مهم این خسارات بوده است.

وی بر لزوم ایجاد ساختار هماهنگی بین سازمان ها و ارگان های ذیربط در سه مرحله قبل، حین و پس از سیل تاکید کرد و خواستار احیای هرچه سریعتر رودخانه ها و مسیل های این شهرستان شد.

ساحاتاز اضافه کرد: نیاز به ارزیابی و تحلیل سیل های رخ داده در استان وجود دارد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت استان یزد، بازدید دوره ای از ناودان ها و چاه های جذبی در بافت باستانی را ضروری دانست و گفت: متاسفانه در بافت تاریخی یزد شاهد اصلاح غیر اصیل هستیم. و بازسازی بناها و خانه های سنتی و استفاده از مصالح ناهمگون که بر شدت خسارات این سیل افزود.

انتهای پیام