رضایی: دولت به بیانات رهبری در بیانات گام دوم انقلاب توجه کند.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شورای اسلامی گفت: دولت سیزدهم باید ضمن بررسی رفتار خود در دومین سال فعالیت خود به بیانات مقام معظم رهبری در بیانات گام دوم انقلاب توجه کند. .

ابراهیم رضایی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به هفته دولت، اظهار کرد: هفته دولت نه تنها فرصت مناسبی برای اطلاع رسانی دستاوردهای دولت ها در یک دوره یک ساله است، بلکه باید جایگاه و شرایطی را برای دولت ها فراهم کند. خود آنها را نقد و تحلیل کنند. عملکرد آنها به مدت یک سال

مهمترین چارچوب برای تحلیل رفتار دولت، بیانات رهبر معظم انقلاب در اولین دیدار با اعضای دولت در ششم سال گذشته بود و افزودند: رهبر معظم انقلاب در این دیدار ۱۵ مورد را ارائه کردند. بخشنامه ها زیرا دولت در چهار سال آینده که دولت بخشی از آن جزو این پانزده دستور بود، موفق بود و برخی نیاز به تقویت یا تغییر رفتار داشتند.

نماینده مردم دشستان در شورای اسلامی، نقطه تمایز دولت سیزدهم نسبت به دولت قبل را مردمی بودن و فعال بودن بسیاری از اعضای کابینه به ویژه شخص رئیس جمهور دانست و گفت: دولت رویکرد مردمی است. و صداقت رئیس جمهور در مقابله با این پدیده: «من شخصاً معتقدم اگر دولت موفق شود، بخشی از آن نتیجه صداقت رئیس جمهور و مردمش است.

رضایی افزود: اگر بخواهیم قدرت دولت را محاسبه کنیم کار سختی است و ربط ندادن سرنوشت کشور به بیگانگان. عدم تاخیر در توافق هسته ای و اقتصاد یکی از ویژگی های مثبت این دولت است که در دولت قبل شاهد آن نبودیم.

وی افزود: به دلیل این رویکرد، شاهد موفقیت‌هایی در داخل دولت بوده‌ایم، بنابراین اگر بخواهیم موفقیت‌های دولت را بشماریم، می‌توانیم با کنترل ویروس کرونا و مراقبت از طبقات پایین جامعه و تقویت دیپلماسی اقتصادی، افزایش پیدا کنیم. روابط با همسایگان و عدم وابستگی دولت به غرب و عدم انطباق اقتصاد و … البته دولت در درون خود ضعف هایی دارد و اگر به منویات پانزده گانه رهبر معظم انقلاب نگاه کنیم. ، بر اساس این دستورالعمل ها می توانیم نقاط ضعف را محاسبه کنیم.

رضایی اولین نقطه ضعف دولت را ناتوانی در اقناع افکار عمومی و اتحاد مردم دانست و گفت: دومین ضعفی که بسیاری از نیروهای جریان انقلابی به آن اعتراض دارند تغییرات در حوزه مدیران و مجریان در دولت است. و استخدام چند مدیر فرصت طلب و دیگران.. انقلابی است.

وی افزود: بر این اساس، اگر دولت سیزدهم بخواهد در سال دوم کار خود در رفتار خود بازنگری کند، باید براساس بیانات رهبر معظم انقلاب در سال گذشته، ساختار فرهنگی کشور را بازسازی و مشکلات اساسی اقتصادی از جمله حل کند. به عنوان یک سیستم بانکی و محیط کسب و کار. توجه به انگیزه های اقتصادی مانند مسکن و اختیارات دولتی به ویژه در نحوه استخدام مدیران و نحوه کار نهادها و نخبگان دولتی به ویژه رویکرد جدید در حوزه شفافیت و شفافیت و توجه به بیانات مقام معظم رهبری. رهبر انقلاب در بیان گام دوم انقلاب.

انتهای پیام