رشد ۵۵ درصدی درآمد مالیاتی در خراسان رضوی نداریم / آمار کارتخوان های ثبت شدهایسنا/ خراسان رضوی مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: طی سه ماهه نخست امسال ۲ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی در خراسان رضوی دریافت و به خزانه دولت واریز شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۵ درصد افزایش داشته است. .

احمدرضا مدبرنیا در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران در خصوص اخذ مالیات در خراسان رضوی در سال جاری، اظهار کرد: مجموع اظهارنامه ها و اظهار نظر ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم ارسالی تاکنون در خراسان رضوی ۲۲ هزار و ۵۵۹ فقره بوده است. ، ۱۵۸ هزار و ۷۳ تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم و ۶۴ هزار و ۴۸۶ اظهارنامه تکمیل شده است.

وی افزود: طی سه ماهه نخست امسال ۲ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی در خراسان رضوی وصول و به خزانه دولت واریز شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۵ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی درباره مالیات صاحبان مشاغل و آمار دستگاه های نقطه فروش و کارتخوان های ثبت شده توسط صاحبان مشاغل خراسان رضوی در سامانه مالیاتی گفت: این یک موضوع ملی است و وجود ندارد. آمار در مورد آن این اتصال به خراسان رضوی.

مدبیرنیه افزود: پیش بینی می شود با احتساب شناسایی مودیان جدید و مبنا قرار گرفتن دستگاه های محل فروش و کارت، امسال بیش از ۲۴۰ هزار اظهارنامه یا اظهار نظر ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم ارسال شود. خوانندگان برای ارسال اظهارنامه مالیاتی.”

انتهای پیام