رتبه اول خبرنگار ایسنا خراسان شمالی در بخش مصاحبه در جشنواره سلامت


ایسنا/خراسان شمالی خبرنگار ایسنا خراسان شمالی در جشنواره سلامت که توسط دانشگاه علوم پزشکی این استان برگزار شده بود در بخش خبر و مصاحبه مقام اول را کسب کرد.

در این جشنواره ۲۴۱ اثر در ارتباط با کرونا و مسائل درمانی و بهداشتی آن توسط خبرنگاران این استان ارسال شد.

این جشنواره در بخش های سرمقاله و یادداشت، خبر و مصاحبه، گزارش، گزارش ویدئویی، عکس، بخش آزاد و بخش ویژه خبرنگاران شهرستان برگزار شد.

در این جشنواره اعظم قهرمانی در بخش خبر و مصاحبه رتبه نخست را کسب کرد.

انتهای پیام