راه‌رفع مشکل فلسطین بازگشت آوارگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری رفراندوم همراه خود حضور ساکنان بی نظیرحسین امیر عبدالهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در یادداشتی به رویداد روز جهانی قدس در روزنامه القدس العربی تاکید کرد: روز قدس جلوه­ای بی‌­نظیر اجتناب کرده اند اتحاد مسلمانان برای به حکم دادن جنایت­ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقبیح خوی نژادپرستانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد بشری صهیونیست­ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر از دوام است.

به گزارش ایسنا، محتوای متنی نظر وزیر امور خارجه به رویداد روز جهانی قدس در روزنامه القدس العربی به رئوس مطالب زیر است:

باسمه­ تعالی

روز قدس، جلوه گاه انسانیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قداست

روز جهانی قدس مصادف همراه خود فینال جمعه­ ماه مبارک رمضان هر سال، در گذشته تاریخی ۱۶ مرداد ۱۳۵۸ به ابتکار امام خمینی (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حمایت اجتناب کرده اند ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان فلسطین، نامگذاری شده به همان اندازه مرحله جدیدی اجتناب کرده اند همبستگی همراه خود مردمان فلسطین تحریک کردن شود. اجتناب کرده اند این رو، روز قدس جلوه­ای بی‌­نظیر اجتناب کرده اند اتحاد مسلمانان برای به حکم دادن جنایت­ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقبیح خوی نژادپرستانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد بشری صهیونیست­ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر از دوام است. با بیرون شک ایجاد موجودیت نامشروع را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامد رژیم صهیونیستی اجتناب کرده اند سال ۱۹۴۸ تاکنون به بزرگ­ترین مسئله بی­ثباتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامنی قلمرو آسیای غربی مبدل گشته است. مردمان مظلوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاوم فلسطین همراه خود حمایت مسلمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسان‌های آزاده جهان در برابر این این ظلم غول پیکر به پاخاسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود زنجیره انتفاضه­های فلسطینی، این رژیم جامد را دور شدن کرده است.

در تمام اندازه این سال­ها، وجود حداقل سه مسئله بی نظیر باعث شده به همان اندازه فلسطین شناخته شده به عنوان مهم­ترین مشکل جهان اسلام مبدل گردد. نخست، ماهیت سرزمین فلسطین، تقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه آن نزد پیروان دین اسلام؛ دوم، ماهیت دشمن صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعاهای مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحیه رشد­ طلبانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشغالگرانه آن؛ سوم؛ ماهیت ائتلاف غربی- صهیونیستی کدام ممکن است جستجو در تحمیل تفرقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دودستگی میان امت اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضعیف همراه خود این امید کدام ممکن است کشورهای اسلامی همچنان تکیه کن به امکانات­های غول پیکر باقی بمانند.

رژیم صهیونیستی همراه خود اقدامات جنون ­آمیزی چون تنبیهات دسته جمعی (مسئله نقض «دستور تصمیم گیری آینده فلسطینیان»)، محاصره غزه، پایان دادن دیوار حائل، ریختن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوچ مجبور بیش اجتناب کرده اند ۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ هزار فلسطینی، ترور فرماندهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاهدین فلسطینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر کشورهای عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی، نابودی اراضی کشاورزی نوار غزه، امتحان شده برای اجرای قالب یهودی­ سازی قدس همراه خود تداوم شهرک‌سازی ­ها، تخریب منازل فلسطینی­ ها، افزایش حضور را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت نیروی دریایی- امنیتی بر شرق بیت ­المقدس، منع سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید ساکنان فلسطینی ساکن قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابطال مقوا ایجاد ایشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید لغو مجوز اقامت دائم فلسطینی های ساکن در قدس (در برتری همراه خود مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافقنامه‌های بین‌المللی به طور قابل توجهی ماده ۴۳ کنوانسیون لاهه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنوانسیون چهارم ژنو)، تصویب قوانین «مقامات- ملت قوم یهود» در کنست رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۱۸، فروش شهرک نشینی، جداسازی فلسطینیان کرانه باختری را انتخاب کنید و انتخاب کنید غزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید یهودی­سازی قدس، جولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقب، را انتخاب کنید و انتخاب کنید …  ناقض حقوق بنیادین فلسطینیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئله بی نظیر ناامنی ابدی در قلمرو به شمار {می رود}.

در حالی کدام ممکن است منطق جنایتکارانه رژیم کودک‌کش صهیونیستی در هفت دهه جدیدترین حاصلی جز قتل، نژادپرستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفاق در قلمرو بر جای نگذاشته است، با این حال متأسفانه شاهد آن هستیم کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند کشورهای اسلامی همراه خود توجه تعطیل بر روی این جنایات شوم، در دام محور غربی- صهیونیستی افتاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قالب به اصطلاح پیمان ابراهیم، مرتکب خطا تاریخی با این حال قابل بازگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح شدند. متأسفانه توسعه دوره ای­ سازی روابط برخی اجتناب کرده اند کشورهای عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی همراه خود رژیم اشغالگر قدس، صهیونیست­ ها را جری­ تر کرده به همان اندازه ددمنشی شخصی را افزایش دهند. هتک حرمت جدیدترین مسجد الاقصی سیگنال این امر است. با بیرون شک این هماهنگی قالب شیطانی غربی- صهیونیستی جهت تحمیل تفرقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلاف میان کشورهای اسلامی همراه خود هدف دادن برخورد غلط تأمین ساخت شبح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامنی ابدی در قلمرو است.

رژیم صهیونیستی بسیار قدرتمند تأمین ساخت ناامنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبح برای صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی بین ­المللی محسوب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلی ­ترین ناقض حقوق بشر در دنیا است. رژیم اشغالگر قدس تنها رژیمی در قلمرو است کدام ممکن است دارای ده­ ها کلاهک اتمی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند عضویت در آژانس بین‌المللی قدرت اتمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پادمان­ های مربوطه سرباز زده است. دوست ندارم این واقعیت، در کل این سال ­ها حمایت­ های سیاسی- نیروی دریایی مدعیان حقوق بشر غربی اجتناب کرده اند رژیم صهیونیستی با بیرون هیچ گونه محدودیتی یکپارچه داشته است. شناخته شده به عنوان مثال شاهد هستیم کدام ممکن است چگونه آمریکایی‌ها همراه خود استانداردهای دوگانه شخصی تصمیم­ ها علیه این رژیم را در شورای حقوق بشر، یونسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید… وتو می­ کنند. واشنگتن تاکنون بیش از۴۰ مرتبه برای مزیت رژیم صهیونیستی اجتناب کرده اند حق وتو استفاده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شخصی گویای ظاهر شد‌های جانبدارانه کشورهای غربی در حمایت اجتناب کرده اند رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نادیده تکل حقوق فلسطینی‌ها است. محله در سراسر جهان {در این} میان مسئولیت اصلی­ای بر دوش داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به این سکوت تمدید شده شخصی نوک داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوک اشغالگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنید حقوق بشر ملت فلسطین را تضمین نماید.

عملیات سیف ­القدس در حمایت اجتناب کرده اند مسجد الاقصی شوک بزرگی به رژیم جامد اسرائیل وارد کرد. بویژه اینکه این مرحله آغاز جدید همبستگی فلسطینی‌ها را در غزه، کرانه، سرزمین های اشغالی ۱۹۴۸ اردوگاه‌های فلسطینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه فلسطینیان عالم رقم زد. اشغالگران صهیونیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامیان جهانی ­شان باید بداند کدام ممکن است نیاز از دوام به هیچ وجه تزلزل ­پذیر نخواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام اسلامی در اضلاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع گوناگون شخصی در حمایت اجتناب کرده اند مردمان مظلوم فلسطین یکپارچه خواهد کشف شد. با بیرون شک از دوام اسلامی در مخالفت با اشغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید انحراف صهیونیستی در سرزمین­ های اشغالی، لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری بلاد اسلامی، طلیعه های نوک این انحراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید غده چاق را فراهم خواهد نمود. شبیه به­گونه کدام ممکن است نبرد سیف القدس نماد داد کدام ممکن است قابلیت‌های از دوام به همان اندازه چه حد بالاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز {به روز} نیز افزایش می­ یابد. جا دارد یادی کنیم اجتناب کرده اند سردار غول پیکر از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی قدس شریف سردار حاج قاسم سلیمانی کدام ممکن است همراه خود مجاهدت مستمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدبیر چنان نهال از دوام را بارور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیرگذار نمود کدام ممکن است در این زمان جریان از دوام میدان‌دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید محور بی نظیر هر اقدام مؤثر علیه صهیونیسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حفاظت اجتناب کرده اند مظلومان است.

جمهوری اسلامی ایران چون قبلی اجتناب کرده اند هیچ تلاشی برای حمایت اجتناب کرده اند حقوق مشروع را انتخاب کنید و انتخاب کنید غصب شده ملت فلسطین دریغ نخواهد کرد. بر مبنای قالب سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دموکراتیک پرونده شده جمهوری اسلامی ایران نزد دبیرخانه گروه ملل متحد، رفع مشکل فلسطین، نوک اشغالگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری رفراندوم همراه خود حضور ساکنان بی نظیر سرزمین فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام آوارگان برای ایجاد وظیفه است. بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین بی نظیر شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری همه پرسی {در میان} والدین اصیل این سرزمین برای ایجاد آینده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوع نظام سیاسی مشخص شده، مؤثرترین راهکار برای رفع این مناقشه است. بر ایده این قالب، مسلمانان، یهودیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیحیان فلسطینی­ الاصل قادر خواهند بود نوع نظام قانونی تحت سلطه بر آینده خویش را برگزیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برابر اجتناب کرده اند حقوق آن منتفع گردند. این قالب کدام ممکن است بر ایده ایده ها دموکراسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق بین‌الملل مورد پذیرش کلیه مقامات‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت‌ها، تدوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر شده است، قطعاً می­تواند متفاوت مناسبی در مخالفت با قالب‌های شکست‌خورده زودتر باشد.

در طولانی مدت؛ اجتناب کرده اند همه مردمان ایران اسلامی، مسلمانان جهان وآزادی خواهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجدان‌های بیدار جهانیان می­ خواهم به همان اندازه همراه خود حضور شگفت انگیز شخصی در مراسم ­ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهپیمایی­ های روز جهانی قدس، ضمن گرامیداشت این امروز غول پیکر، همراه خود مردمان مظلوم فلسطین ادعا حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همبستگی نمایند.

انتهای پیام