رئیس کمیسیون اروپا: اگر روسیه ورشکست شود، دشواری زمان استرئیس کمیسیون اروپا معتقد است کدام ممکن است تحریم‌های غرب بیشتر و بیشتر‌ای اقتصاد روسیه را تضعیف می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان فروپاشی .

به گزارش ایسنا، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا معتقد است کدام ممکن است تحریم های غرب بیشتر و بیشتر ای اقتصاد روسیه را تضعیف می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروپاشی آن ساده خوب موضوع زمان است.

وان روز یکشنبه به BILD am Sonntag اظهار داشت: «تحریم های هفتگی تأثیر عمیق تری بر اقتصاد روسیه می گذارد. صادرات کالا به روسیه ۷۰ نسبت کاهش کشف شد.

وی همراه خود تاکید بر خروج تعداد زیادی نمایندگی غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰۰ کارشناس را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصص روسی اجتناب کرده اند کشورشان، افزود: پیش بینی می‌رود ساخت ناخالص خانه مطابق پیش بینی ۱۱ نسبت کاهش پیدا تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت فصل مقامات روسیه، این موضوع تنها خوب موضوع است. زمان.”

رئیس کمیسیون اروپا اظهار داشت: «داده ها وزارت دارایی روسیه آرم می دهد کدام ممکن است در اول فوریه بدهی خارجی روسیه به ۵۹.۵ میلیارد دلار رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مجموع روسیه ۱۵ رهن دارد کدام ممکن است باید بین سال های ۲۰۲۲ به همان اندازه ۲۰۴۷ بازپرداخت شود».

انتهای پیام