رئیس دموکرات‌های سنا: الیگارش‌های روسی باید در بسته کمک آمریکا به اوکراین هدف قرار بگیرندرئیس دموکرات‌های سنای آمریکا ذکر شد: به تقاضا مقامات بایدن برای از جمله مفاد بسته کمکی ۳۳ میلیارد دلاری به اوکراین حرکت خواهم کرد کدام ممکن است به واشنگتن اجازه می‌دهد دارایی‌ الیگارش‌های روسی را مصادره را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول حاصل اجتناب کرده اند کالا آنها را به صورت مستقیم به اوکراین کشتی تنبل.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری رویترز، چاک شومر، رئیس دموکرات‌های سنای آمریکا در یک واحد نشست خبری در نیویورک ذکر شد: اوکراین به تمامی کمک‌هایی کدام ممکن است می‌توانیم به این ملت حاضر کنیم، خواستن دارد. ما باید تمامی دارایی‌ها را کدام ممکن است می‌توانیم مخلوط کنیم، در اختیار این ملت قرار دهیم.

جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اجتناب کرده اند کنگره درخواست شده است به همان اندازه بسته کمک ۳۳ میلیارد دلاری به کی‌یف را کدام ممکن است آرم دهنده افزایش دیدنی کمک‌های پولی آمریکا به اوکراین است، تایید تنبل.

مقامات واشنگتن علاوه بر این اجتناب کرده اند قانونگذاران خواست به همان اندازه مقرراتی را کمک خواهد کرد که شما توقیف دارایی‌های تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی پول به اوکراین وضع کنند.

شومر علاوه بر این ذکر شد، این اقدامات به جریان کنونی مصادره اموال را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی‌های الیگارش‌های روسی در آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تسریع در توسعه بازبینی‌ها در جیب دادگاه فدرال به تقاضا کاخ سفید اضافه می‌شود.

وی یکپارچه داد: زمان آن رسیده به همان اندازه الیگارش‌های روسی را بابت از گرفتن این ثروت نامشروع جریمه کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فرماندهی بدانیم.

قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا حمایت شخصی را اجتناب کرده اند دادن اختیارات تا حد زیادی به مقامات برای هدف توصیه الیگارش‌های روسی بابت ارتباطشان همراه خود ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری این ملت همراه خود تایید لایحه‌ای غیر الزام آور گفتن کردند.

کمک پولی ۳۳ میلیارد دلاری برای اوکراین، کدام ممکن است قانونگذاران مشاوره‌اند می‌خواهند برای عجله آن را تصویب کنند، برای حاضر تسلیحات، مهمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر کمک‌های نیروی دریایی به اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کمک‌های مستقیم مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بشردوستانه استفاده می‌شود.

انتهای پیام