رئیس جمهور: روابط خوب نیروهای ایرانی و پاکستانی شرایط امنیتی نسبتا خوبی را در مرزها ایجاد کرده است


رئیس جمهور: روابط خوب نیروهای ایرانی و پاکستانی شرایط امنیتی نسبتا خوبی را در مرزها ایجاد کرده است

رئیس جمهور پاکستان از همکاری دولت و ارتش در بهبود وضعیت امنیتی مرزهای دو کشور تشکر کرد و گفت: روابط خوب نیروهای مسلح دو کشور شرایط و شرایط امنیتی نسبتا خوبی را برای دو کشور ایجاد کرده است. کشورها.” مرز “.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان پاکستان، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار با ندیم رضا رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور با تشکر از دولت و ارتش این کشور در بهبود وضعیت امنیتی در مرزهای دو کشور گفت: : روابط خوب نیروهای مسلح دو کشور.» کشور شرایط و شرایط امنیتی نسبتا خوبی را در مرزهای دو کشور ایجاد کرده است.
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با بیان اینکه دو دهه حضور نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان چیزی جز کشتار و ویرانی برای کشور نداشته است، افزود: صلح و توسعه را برای این کشور به ارمغان می آورد.
ندیم رضا گفت: من به عنوان رئیس کمیته مشترک روسای ستاد ارتش پاکستان همواره بر این باور بودم که ایران دوست نزدیک پاکستان است برای گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران.

انتهای پیام