رئیس جمهور ایران به وزارت داده ها اصل داد به همان اندازه عاملان حادثه مشهد را ایجاد تدریجی


حیف ما –ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور ایران روز سه‌شنبه در پیامی ضمن انتقاد اجتناب کرده اند حادثه در شرق مشهد، به وزارت داده ها اصل داد به همان اندازه همه عاملان این حادثه را ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرس تعقیب قرار دهند.

همراه خود ملاحظه به آنچه {در این} پیام آشکار شده است، حادثه روز قبل از این در حرم امام رضا (علیه السلام) کدام ممکن است در نتیجه بیانیه سوگند خورده حجت الاسلام اصلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروح شدن ۲ روحانی تولید دیگری شد، موجب تأسف فراوان شد. شبکه مکان رئیس جمهور ایران

رئیس جمهور همراه خود خاص اینکه من می خواهم طرفدار اسلام ناب محمدی هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیعیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهل عرف در محیط مشهد مقدس شاهد زحمات او بودند، اظهار داشت:

شکی نیست کدام ممکن است این حادثه ناگوار کدام ممکن است توسط یکی اجتناب کرده اند اجزا انحرافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرس تاثیر گروه های تکفیری آمریکایی صورت گرفت، موجب اتحاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسجام اصولاً علاقمندان به اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران اسلامی احتمالاً وجود خواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به رسوایی جریان های انحرافی ، او اضافه کرد.

وی خاطرنشان کرد: وزارت داده ها موظف است همراه خود همکاری همه نهادها سریعا عاملان این حادثه را ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را خرس تعقیب قرار دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه را به اطلاع عموم برساند.

{در این} نامه آمده است: اینجانب بیانیه سوگند خورده آن شهید والامقام، یاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستان ایشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکتب خراسان را آسایش عرض نموده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خداوند متعال علو درجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای سایر مجروحان این حادثه شفای عاجل مسئلت دارم. حادثه.”

تأمین: ارنا