دیدار مبلغان آلمان، بلژیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید هلند در هامبورگ + عکس


حیف ما – در آستانه ماه مبارک رمضان ۱۴۴۳، روحانیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعاظی اجتناب کرده اند کشورهای آلمان، هلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلژیک در وسط اسلامی هامبورگ کروی هم آمدند.

موضوع نشست مبلغان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحانیون در آلمان، ورزش های قرآنی روحانیت در امکانات اسلامی اروپا بود.

تأمین: شفقنا فارسی