دیدار شهباز شریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولیعهد ابوظبی در اماراتدارایی ها رسانه‌ای امارات اجتناب کرده اند دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد‌وگوی ولیعهد ابوظبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخست‌وزیر جدید پاکستان دانستن درباره تحولات جهان‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین‌المللی خبر دادند.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری مناسب امارات (رهن) گفتن کرد کدام ممکن است شهباز شریف، نخست‌وزیر جدید پاکستان در یکپارچه نخستین بازدید خارجی شخصی پس اجتناب کرده اند انتصاب {در این} سمت شنبه عصر وارد امارات شد.

طبق این گزارش، شهباز شریف پس اجتناب کرده اند بازدید به امارات همراه خود محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد‌وگو کرد.

این ۲ مقام دانستن درباره توجه‌انداز رشد همکاری میان پاکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات  در زمینه‌های مختلف ذکر شد‌وگو کردند.

خبرگزاری دولتی امارات گزارش داد کدام ممکن است بن زاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهباز شریف دانستن درباره امتیازات جهان‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین‌المللی نیز رایزنی کردند.

به گزارش این خبرگزاری، محمد بن زاید در جریان این دیدار روابط تاریخی میان ۲ ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک‌های گروه پاکستانی در امارات در امر پیشبرد رشد این ملت را ستود.

وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به برقراری وفاداری ایمن در جهان، بر حمایت امارات اجتناب کرده اند تمامی اقدامات صورت گرفته در راستای بدست آوردن به صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری در جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان {تأکید کرد}.

نخست‌وزیر پاکستان نیز بر تمایل کشورش {برای تقویت} روابط همراه خود امارات در زمینه‌های مختلف {تأکید کرد}.

بازدید نخست‌وزیر پاکستان به امارات در حالی صورت می‌گیرد کدام ممکن است شهباز شریف اولین بازدید خارجی‌اش را اجتناب کرده اند عربستان سعودی تحریک کردن کرد.

انتهای پیام