دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک مشتاق اجتناب کرده اند خداوند در انواع مناسب اقامتدر دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان آمده است: «خدایا مرا همراه خود صالحان محشور کن، ۹ همه خدا را یاد می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ خدا حتی تمام عالم را یاد می تدریجی، امام صادق (علیه السلام) بود. پرسید آیا به نظر می رسید به دنیا عبادت است؟ امام فرمودند: عمومیت ندارد، به نظر می رسید به دنیا عبادتی است که خواهید کرد را به یاد خدا می اندازد.

شناسایی خداوند بخشنده

«خدایا تنها باید موافق همراه خود صالحان را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید موافق همراه خود بدکاران هستی.

خداوند ارائه می دهیم توفیق دهد کدام ممکن است {در این} ماه نیکوکاران را همراهی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهید کرد را اجتناب کرده اند معاشرت همراه خود ستمکاران در اطراف تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهید کرد را در آن قرار دهد همراه خود رحمت شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درود خدایتان خدای جهانیان.

به گزارش ایسنا، آیت الله مجتهد تهرانی در تفسیر «الله اکبر الرحمن الرحیم» می فرماید: خدایا مرا همراه خود مردمان خوشایند موافق گردان. مثلا اگر جایی رای داده شود. اگر کسی خوشایند باشد همراه خود او موافقم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر بد باشد به او رای نمی دهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در انتخابات ریاست جمهوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس به اشخاص حقیقی خوشایند رای می دهم. به رای به نظر می رسید کنیم ببینیم {چه کسی} خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنده خداست، ممکن است به او رای بدهم، ۹ اینکه به {چه کسی} وعده پستی داده اند.

وی در یکپارچه به آیه بعدی دعا ردیابی می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گوید: همراه خود جوان الوات دوستی نکند حتی وقتی مرد عموی او باشد. اکنون کدام ممکن است او «رحم» بود، زایمان کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دنیا آوردند. با این حال دوست نباشید خواهید کرد نمی توانید «رحم» را برداشتن کنید، با این حال عالی دوست مذهبی انواع کنید.

این عالم ربانی در یکپارچه همراه خود ردیابی به حدیث می فرماید: حواریون به حضرت عیسی (علیه السلام) گفتند کدام ممکن است همراه خود کی باید دوست باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضرت مسیح فرمود: همراه خود سه نفر، اولین نفری کدام ممکن است به او به نظر می رسید می تدریجی خواهید کرد را به یاد خدا می اندازد. دوم اینکه گوینده داده ها خواهید کرد را افزایش می دهد. سوم: همراه خود اعمال شخصی نیاز به آخرت را افزایش می دهید.

وی یکپارچه داد: هر انسانی انسان را به یاد خدا نمی اندازد، حتی همه دنیا هم خدا را یاد نمی کنند. اجتناب کرده اند امام صادق (علیه السلام) پرسیدند: خواه یا نه مناسب است کدام ممکن است به نظر می رسید به دنیا عبادت است؟ حضرت در پاسخ فرمودند: عمومى ندارد. به نظر می رسید به دنیا مرتب سازی عبادت است کدام ممکن است خواهید کرد را به یاد خدا می اندازد.

آیت الله مجتهد تهرانی می فرمایند: حدیث داریم کدام ممکن است در برابر این هیچ عالمی ننشینید بجز خواهید کرد را اجتناب کرده اند تعدادی از عامل به یک زن و شوهر عامل دعوت تدریجی; اجتناب کرده اند شک به دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نفاق به اخلاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند دنیا طلبی به زهد در دنیا.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطمینان می دهد: همراه خود کسی کدام ممکن است علم دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بحث به باید چیزی یاد می دهد، بنشین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیدار شو، همراه خود کسی کدام ممکن است علم دارد بحث کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مناظره چیزی به باید یاد می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو همراه خود بی سواد فایده ای ندارد. همراه خود {کسی که} علم بلد است، حتی وقتی عمامه نداشته باشد، صحبت کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوست شوید.

این درک عظیم اخلاق یکپارچه می دهد: دوستی همراه خود عالی فرقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگو را طرفدار می کنم. اجتناب کرده اند نماز ساعت شب را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستحبات.

آیت الله مجتهدی تهرانی یکپارچه می دهد:

انتهای پیام