دستگیری ۵۰ نفر متهم به عضویت در داعش توسط نظامی اسرائیل خبرگزاری شیعه افغانستان افغانستان


شفقنا افغانستان- نظامی رژیم صهیونیستی در روزهای فعلی ۵۰ شهروند عرب را در سرزمین های اشغالی به اتهام عضویت در داعش بازداشت کرد.

خبرگزاری شفقنا افغانستان به نقل اجتناب کرده اند رسانه های خارجی گزارش داد کدام ممکن است پلیس رژیم صهیونیستی طی تعدادی از روز قبل از امروز ۵۰ شهروند عرب را به اتهام عضویت در گروه تروریستی داعش بازداشت کرده است.

بازداشت شدگان برای بازجویی به شین بت منتقل شدند.

پس اجتناب کرده اند گفتن استقلال اسرائیل در سال ۱۹۴۸، حدود ۱۵۶۰۰۰ فلسطینی کدام ممکن است قبلاً در مرزهای فلسطین مسکن می کردند، در مرزهای «اسرائیل» باقی ماندند. اسرائیل به این اعراب شهروندی اعطا کرد کدام ممکن است مشابه با تولید دیگری فلسطینی ها نمی توانستند ریختن شوند. آنها اکنون ۲۱ نسبت (حدود ۱.۹۸۲ میلیون) اجتناب کرده اند باند اسرائیل را نمایند.