در طرح داروور یک میلیارد تومان به داروخانه های گلستان پرداخت شدایسنا/ گلستان مدیرکل بیمه سلامت گلستان گفت: اداره کل بیمه سلامت گلستان در فاز اول اجرای طرح داروار ۱۰ میلیارد ریال به داروخانه های استان پرداخت کرد.

آقای محمد حسینی با اشاره به اجرای طرح داروور توضیح داد که بیش از یک میلیارد تومان به داروخانه هایی که با اداره کل بیمه سلامت گلستان برای تعدیل سیاست های ارزی داروها و در اجرای آن قرارداد بسته بودند پرداخت شد. پروژه دروار

وی با بیان اینکه طرح دارو از سوم تیرماه سال جاری با هدف تغییر قیمت دارو و در راستای حمایت از داروخانه ها اجرا شد، افزود: این طرح برای جلوگیری از کمبود نقدینگی در بازار دارو اجرا شد. اداره کل بیمه سلامت گلستان. وی ۱۰ میلیارد ریال به داروخانه های این فرمانداری پرداخت کرد.

مدیر کل بیمه سلامت گلستان خاطرنشان کرد: طرح ملی دروار اصلاح سیاست‌های تبادل دارو با هدف کاهش پرداخت‌های مردم و منطقی‌سازی قیمت دارو اجرا شده است زیرا از کل مطالبات داروخانه‌ها بیش از ۶ میلیارد تومان وجود دارد. در استان تا پایان تیرماه پرداخت و تسویه شد.

حسینی با بیان اینکه در این طرح ۳۶۶ قلم داروی ضروری حمایت بهداشتی و ۱۱۹ قلم داروی بدون نسخه که قبلا تحت پوشش بیمه نبوده است، گفت:

انتهای پیام