درباره اورژانس اجتماعی بیشتر بدانید.«تجربه»، «به‌موقع بودن» و «در دسترس بودن» سه کلمه کلیدی برای ویژگی‌های برنامه اورژانس اجتماعی هستند. این برنامه در سال ۱۳۷۸ تدوین شده و هدف آن ایفای نقش مهمی در پیشگیری از جرم و جرم زدایی از طریق مداخلات روانی و اجتماعی است.

به گزارش ایسنا، در هر جامعه ای رویه هایی اتخاذ می شود، برنامه هایی برای پاسخگویی به نیازهای مردم و رفع یا کاهش مشکلات آنها تدوین و اجرا می شود و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگرچه این برنامه ها می تواند در شرایط مختلف در کشورها متفاوت باشد، اما آنچه مهم است این است که مسائل و راه حل های مناسب شناسایی و اجرا شوند. یکی از این برنامه ها در ایران برنامه اورژانس اجتماعی است.

برنامه اورژانس اجتماعی ترکیبی از مداخلات فردی، خانوادگی و اجتماعی در بحران (مرکز اورژانس اجتماعی)، خط تلفن فوری اورژانس اجتماعی ۱۲۳ و تیم اورژانس اجتماعی سیار (خدمات اجتماعی سیار و پایگاه اجتماعی) است که هر کدام دارای دستورالعمل های مستقل هستند.

مزایای برنامه اورژانس اجتماعی چیست؟

در این برنامه ویژگی‌های مهم ارائه خدمات اجتماعی از جمله «تخصص»، «به‌موقع بودن» و «در دسترس بودن» در نظر گرفته شده است تا ارائه خدمات اجتماعی به افراد در سازمان بهزیستی کشور محدود به زمان و مکان نباشد. رویکرد جایگزین رویکرد غیرفعال شده و در نرم افزار نیز فعال می شود. این برنامه با هدف استفاده بهینه از منابع مادی و معنوی، کاهش بوروکراسی اداری، استانداردسازی خدمات، هماهنگی واحدها، فراگیر بودن، فراگیر بودن و … می باشد.

این برنامه با هدف جایگزینی مداخلات روانی اجتماعی قبل از مداخلات قضایی و انتظامی و حتی در کنار این نوع مداخلات که نقش مهمی در پیشگیری از جرم و جرم زدایی دارند، می باشد. آسیب های اجتماعی رایج و شیوع آن در سطح ملی، منطقه ای و محلی نیز از این طریق شناسایی می شود. در واقع این نوع مداخله باعث کاهش اثربخشی نظریه نامگذاری می شود تا زمینه ای برای توانمندسازی افراد در معرض آسیب های اجتماعی و بازگرداندن آنها به زندگی سالم فراهم شود.

اما اصول اورژانس اجتماعی چیست؟

اما در این میان، اقتضای اجتماعی چند اصل دارد; رفع آسیب های اجتماعی امکان پذیر نیست، اما قابل کنترل است، با برنامه ریزی صحیح، خدمات در برنامه اورژانس اجتماعی باید حداقل دارای سه ویژگی تخصصی، به موقع و در دسترس بودن باشد تا پس از سهراب مصداق نوشدارویی نباشد. . مرگ. با توجه به فرابخشی بودن آسیب های اجتماعی، همکاری درون و برون سازمانی نقش مهمی در اجرای این برنامه دارد و کار گروهی در این برنامه بسیار حائز اهمیت است که در مورد فرد، خانواده و جامعه، برنامه و مداخله مطرح می شود. باید مبتنی بر رویکرد علمی، حل به موقع مشکلات باشد و آنچه مهم است این است که در این برنامه فعال و پاسخگو باشید و به توانمندسازی اجتماعی از طریق رویکرد منطقه ای و محلی توجه کنید.

در این راستا کنترل و کاهش بحران های فردی، خانوادگی و اجتماعی، در دسترس قرار دادن خدمات تخصصی و اورژانسی یک سازمان بهزیستی در اختیار آحاد جامعه، ارتقای سطح دانش و آگاهی افراد آسیب پذیر و آسیب دیده اجتماعی نسبت به مسائل و مشکلات اجتماعی، کمک به درک وضعیت در شرایط بحرانی، شناسایی مناطق و مراکز دردناک و اجرای مداخلات تخصصی برای دسترسی برابر به خدمات اجتماعی، ایجاد زمینه برای مشارکت مردم و سازمان‌های غیردولتی، جایگزینی مداخلات روانی اجتماعی قبل از مداخلات قضایی و پلیسی. اهداف و اصول اورژانس اجتماعی.

با این تفاسیر می توان گفت: همسران متقاضی طلاق و افراد دارای اختلاف فامیلی شدید، زنان و دختران در معرض آزار اجتماعی یا آسیب های اجتماعی، افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده اند، کودکان و کارگران خیابانی، همسرانی که تجربه اجتماعی دارند. سوء استفاده و آسیب کودکان، مبتلایان به اختلال هویت جنسی، دختران و پسرانی که از خانه فرار می کنند و سایر افراد در شرایط بحرانی از جمله واجدین شرایط دریافت خدمات هستند.

اقدامات اجرای این برنامه شامل پذیرش، خدمات تخصصی، ترخیص و پیگیری پس از ترخیص می باشد که در مرحله پذیرش خود گزارش یا از طریق خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی، اورژانس اجتماعی سیار و سایر مراکز بهزیستی ارجاع داده می شود. سازمان. در حوزه های مختلف مراجع قضایی، نهادهای انتظامی و سایر نهادها.

مرحله خدمات تخصصی نیز شامل خدمات مددکاری اجتماعی، خدمات روانشناسی، خدمات بهداشتی و درمانی، خدمات آموزشی، حقوقی، فرهنگی و آموزشی است و این خدمات به دو صورت سرپایی یا نگهداری ارائه می شود.

در مرحله تخلیه با توجه به شرایط مشتریان و خدمات ارائه شده تخلیه مناسب صورت می گیرد. بازگشت به خانواده مهمترین هدف این مراکز است. در مرحله پیگیری پس از بیمارستان، مددکار اجتماعی مرکز موظف است پس از ترخیص از بیمارستان، به صورت حضوری و حضوری، پیگیری های لازم را انجام دهد.

انتهای پیام