دانشگاه ها به بیش از ۸۵۰۰۰ مسکن برای زوج های متاهل نیاز دارندرئیس سازمان امور دانشجویان با تایید اینکه حدود ۱۶۰۰ خوابگاه فقط برای متاهلین در کشور داریم، گفت: این در حالی است که نیاز به ایجاد این خوابگاه ها ۸۷ هزار نفر برآورد شده است.

دکتر هاشم داداش پور در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران. وی ضمن اشاره به برنامه وزارت علوم برای احیای و بهسازی اسکان دانشجویان در تعطیلات تابستانی، افزود: خوشبختانه در زمان شیوع ویروس کرونا بخش مهمی از خوابگاه‌های ما نوسازی و بهسازی شده است. این روند هنوز ادامه دارد.” اما با توجه به بازگشایی آموزش حضوری در دانشگاه ها از فروردین ۱۴۰۱ ممکن است همچنان یک سری مشکلات در حوزه مسکن دانشگاهی داشته باشیم.

وی افزود: ۲۰۲ هزار خوابگاه در سراسر کشور داریم و به دلیل ظرفیت ناکافی تعدادی از دانشجویان ما در خوابگاه های استیجاری یا خودگردان اسکان داده شدند اما در زمان شیوع کرونا این خوابگاه ها تغییر شغل دادند و با شروع به کار آموزش حضوری در برخی از دانشگاه های کشور با چالش مواجه شدند که نتوانستند دانشجویان این مراکز را به طور کامل جذب کنند.

معاون وزیر علوم تاکید کرد: یکی از محورهای سیاست های ما گسترش مسکن دانشجویی به میزان نیاز است و ثانیاً ایجاد خوابگاه برای زوجین بر اساس سیاست جمعیتی کشور است.

رئیس سازمان امور دانشجویان خاطرنشان کرد: حدود ۸۷ هزار دانشجوی دختر و پسر در کشور متقاضی اسکان در خوابگاه های متاهل هستند در حالی که تنها حدود ۱۶۰۰ خوابگاه برای این دانشجویان وجود دارد.

یادآوری می شود: در نزدیک به ۸ سال دولت قبل به دلایلی از جمله عدم اعتقاد دولت به توسعه مسکن دانشجویی و … دانشگاه ها وارد مرحله ساخت مسکن جدید دانشجویی نشدند. اما در حال حاضر دانشگاه های مختلف به منظور افزایش مسکن در رشته های مجرد و متاهل با توجه به نیاز دانشجویان اقدام به ساخت خوابگاه می کنند.

انتهای پیام