دانشگاه را باید قدرت فکری دولت دانستایسنا/ آذربایجان شرقی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه دانشگاه به عنوان کانون تعلیم و تربیت اندیشه کشور چیست، چرایی و چگونه مورد توجه قرار می گیرد، گفت: تربیت علمی و تربیت اخلاقی در کنار هم می تواند به شکل گیری تمدن منجر شود.

محمدمهدی طهرجی پنجشنبه ۸ تیرماه در بیستمین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی در تبریز با ارائه مطالبی پیرامون تبیین دایره میانی تحول و تحول گفت: لزوماً اینطور نیست که هر تحولی با تحول ختم شود. ، زیرا در وسط دایره وسط وجود تعبیر اسم است. در صورت عدم توضیح، شیفت در اولین نکته حبس می شود.

وی با اشاره به اینکه ابعاد تفسیر در حوزه های بصیرت، گرایش و عمل است، افزود: در سطح بینش شامل آموزش تخصصی، در سطح گرایش شامل آموزش فرهنگی و اجتماعی و در سطح کار شامل آموزش های تخصصی می شود. شامل آموزش مهارتی است. در واقع، تفسیر باید بصیرتی، عمل ساز، گرایش آفرین و در نهایت متعالی باشد.

تهرانی ادامه داد: توضیح آموزش نیست و در واقع اهمیت آن بالاتر از آموزش است. در این راستا باید ابعاد مسئله را به روی دانش آموزان باز کرد و توسط صاحبان علم و حکمت بهره مند از علم و حکمت الهی برای دانش آموزان تبیین کرد.

وی تبیین را یکی از مباحث جدی در حوزه تحول عنوان کرد و افزود: مقام معظم رهبری در یکی از فرمایشات خود در چهاردهم خرداد سه سال پیش امام خمینی را انقلابی معرفی کردند و این نکته مهمی است. باید آن را یک الگو در نظر گرفت. باید جدی گرفته شود.

وی با بیان اینکه مظهر تحول در دانشگاه آزاد اسلامی سند تحول و تعالی دانشگاه است، گفت: بر این اساس اقداماتی برای تحقق تحول در دانشگاه انجام شد. لذا برای ایجاد تحول لازم است اقدامات موثری در راستای سند تحول و تعالی دانشگاه انجام شود.

تهرانی با اشاره به توسعه دانشگاه آزاد اسلامی گفت: این دانشگاه در گام اول بر توسعه دانش متمرکز شد و در گام دوم به دانشگاهی مشکل‌گشا تبدیل خواهد شد.

این عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه به عنوان مرکز آموزش و پرورش فکر کشور باید به چه، چرایی و چگونه نگریسته شود. تربیت علمی و تربیت اخلاقی در کنار هم می تواند به شکل گیری تمدن منجر شود.

طهرانچی تاکید کرد: دانشگاه نباید به گونه ای باشد که دانشجو فقط به کار خود مشغول باشد و اساتید نیز به کار خود مشغول شوند. باید در این زمینه تلاش شود تا ماجرای دانشگاه اینگونه نباشد. در واقع دانشگاه باید مجمع علمایی باشد که علم آنها بر اساس آیات الهی به دست آمده باشد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: از آنجایی که برای دستیابی به دانش عمیق نیاز به تفکر داریم، وقتی تاکید می شود دانشگاه آزاد اسلامی می خواهد از آموزش حافظه محور به یادگیری عمیق برود، دایره تفکر است که باید وجود داشته باشد. باید برنامه ریزی کرد، حلقه مکمل تولید علمی بازتاب است.

وی تصریح کرد: وقتی در سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی بر تقویت پاسخگویی و قدرت حل مسئله تاکید شده است یعنی حرکت از مسئله گشایی به حل مسئله یعنی دانشگاه باید ببیند چه چیزی در مورد خودش است و حل مسائل…» در واقع، قبل از حل مسئله، درک مسئله مهم است و اگر درک باطنی مسئله در این زمینه صورت گیرد، شهود رخ می دهد.

تهرانی با اشاره به رویکردهای تحول آفرین سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی، به رویکرد تحول آفرین در نظام آموزشی اشاره کرد و گفت: … باید این کار انجام شود و در این راستا واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی نیاز دارند به دقت توجه کنید.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: اگر می خواهیم واحدهای دانشگاهی در کشور اثرگذاری اقتصادی داشته باشند باید به سمت صنایع نوآور روی آورند و بر اساس سند برنامه ریزی مهارت های جدیدی را تربیت کنند.

به گزارش ایسنا، تهرانی با اشاره به نگاه جدید دانشگاه آزاد اسلامی به مهارت آموزی، افزود: در این دانشگاه دوره های مهارتی بر اساس سند آماده سازی راه اندازی می شود; چرا که شعار دانشگاه آزاد اسلامی «دانشگاه سنگ بنای اشتغال دانش» است و باید در این مسیر حرکت کنیم.

انتهای پیام