خواه یا نه آمریکایی ها جستجو در “پلان B” در افغانستان هستند؟خوب کارشناس افغان همراه خود تاکید بر اینکه کشورهای همسایه در جاری توافق جهان ای با اشاره به افغانستان هستند، اظهار داشت: همراه خود برای بررسی اظهارات جدیدترین ترامپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید زلمی خلیل زاد، اگر آمریکایی ها در قالب B (پلان B) شخصی سودآور نشوند، احتمالا شکست خواهند خورد. اطمینان حاصل شود که مدیریت ناامنی اجرا تبدیل می شود.

مجتبی نوروزی در تحلیل سومین اجلاس سران کشورهای همسایه افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوعاتی شبیه روال سازی روابط همراه خود طالبان در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری دانشجویان افغانستان (ایسنا)، اظهار داشت: آنها بر مقامات اطراف همراه خود برای درمان عملکرد خانمها، آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش تاکید کردند. ، را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره.

وی افزود: به نظر می رسد مانند است بحث بر بالا سازوکار ارتباط باشد ۹ روال سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع اجتناب کرده اند سوی رسانه های نزدیک به طالبان مطرح شده است در حالی کدام ممکن است {در این} مونتاژ بر کار با هم اصولاً همراه خود مقامات برای منتهی به امارت اسلامی تاکید شد. باید در حالت پاسخ باشد».

این کارشناس امتیازات افغانستان علاوه بر این دانستن درباره اظهارات جدیدترین زلمی خلیل زاد، مشاور سابق آمریکا در افغانستان در اجلاس امنیتی اسلام آباد تصدیق شد: در همین جا ۲ موضوع موجود است، اول اینکه توافقنامه دوحه علاوه بر این تشکیل دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسناد پنهانی است کدام ممکن است کار با هم آمریکا را آرم می دهد. همراه خود طالبان در قالب اسناد دارای برچسب، نکته دوم اینجا است کدام ممکن است پلان B چیست، اگر آمریکایی ها نتوانند مقامات ائتلافی تشکیل دهند، برای کسب امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت کشورهای همسایه {به سمت} پلان B یعنی مدیریت ناامنی می توسعه. از برخی از معانی، اجتناب کرده اند جمله چین، روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران.

وی خاطرنشان کرد: ظلم خلیلزاد در همه زمان ها عملکرد مهمی را ایفا می تنبل، اگر در چارچوب جمهوری خواهان به امتیازات افغانستان مورد توجه قرار گرفت کنیم ۲ دیدگاه موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها یک هستند نوع مورد توجه قرار گرفت به افغانستان دارند، دیدگاه ترامپ برای یادآور افغانستان اینجا است کدام ممکن است تحمیل ناامنی».

نوروزی دانستن درباره رویکرد ایران به افغانستان اظهار داشت: «قوانین متعددی موجود است. هر اقدامی اجتناب کرده اند سوی ایران همراه خود توافق کشورهای جهان انجام تبدیل می شود. ایران هیچ اقدام جدیدی در موجود در افغانستان انجام نخواهد داد. خواه طالبان را به رسمیت بشناسیم هر دو آنها را منزوی کنیم. به معنای واقعی کلمه هستند فرم توافق جهان ای روی این موضوع موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این پوشش فوق العاده مناسب است.

این کارشناس امتیازات افغانستان خاطرنشان کرد: این نشست ها کدام ممکن است در سه مرحله همراه خود حضور همسایگان افغانستان برگزار شد، همراه خود هدف تحمیل توافق نسبی بود، متعاقباً روزی کدام ممکن است طالبان بیشتر اینها حکومت را ادعا نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات تایید نمی شود، جمهوری اسلامی افغانستان ایران {به سمت} تعیین حرکت نخواهد کرد.

انتهای پیام