خدای: نتایج نروژ آرم داد کدام ممکن است محدوده صادقانه چندان ناسالم نبود/ باید اجتناب کرده اند غیبت روسیه استفاده کنیمدارنده مدال برنز کشتی آزاد جهان اظهار داشت: موفقیت نیروی کار سراسری کشتی ایران در مسابقات جهانی نروژ باعث شلوغ شدن تجهیزات گلف های کشتی در استان های مختلف شده است.

مجید خدایی در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، همراه خود ردیابی به سوسو زدن نیروی کار کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی نروژ، اظهار داشت: نتایج نیروی کار سراسری همراه خود استقبال خوشایند هواداران مواجه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن مدت زیادی است کدام ممکن است کنجکاوی شخصی را به آن است آرم داده اند. به دلیل تجهیزات گلف های کشتی شلوغ شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار های بیشتری فرزندان شخصی را به تجهیزات گلف های کشتی فرستادند. همراه خود این موفقیت ها کنجکاوی مسئولان به این بخش بیش اجتناب کرده اند پیش افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مجموع این نتایج به نفع کشتی بود.

سراسری پوش سابق کشتی ایران افزود: در جاری حاضر مسابقات قهرمانی آسیا را جلو داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدوده نفرات چون آن است گفتن شد بر ایده چرخه انتخابی نیروی کار سراسری به پایان رسید. در نیروی کار سراسری نفرات صادق ای داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم نیروی کار سراسری راهی پیدا کند {در این} مسابقات نیز بهتر از نتایج را کسب تنبل.

وی همراه خود ردیابی به اینکه سال مهمی برای کشتی ایران در پیش است، خاطرنشان کرد: امسال ۲ مناسبت مهم در تفریحی های آسیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جام جهانی داریم کدام ممکن است کار ما را نیز دردسرساز می تنبل. در واقع در اوزان بالا چون نفرات خوبی در نیروی کار سراسری حضور دارند تعهد ما محدوده ۲ کشتی گیر {در این} ۲ مسابقه ساده {خواهد بود} با این حال در اوزان زیرین کار سختی داریم ویژه به ویژه در اوزان زیرین خیلی اجتناب کرده اند رقبا در تفریحی های آسیایی حضور دارند.

خدایی به غیبت روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلاروس در جام جهانی ۲۰۲۲ صربستان ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: عدم حضور روسیه شناخته شده به عنوان رقیب بی نظیر در جام جهانی جایگزین فوق العاده خوبی برای سوسو زدن کشتی ایران {در این} مسابقات است. همراه خود غیبت روسیه رقبا بی نظیر بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا {خواهد بود} با این حال همراه خود ملاحظه به چهره های خوبی کدام ممکن است در نیروی کار سراسری داریم چشم انداز بزرگی برای ایران برای قهرمانی {در این} مسابقات {خواهد بود}. همراه خود ملاحظه به موفقیت های به انگشت آمده این پیش بینی در اطراف اجتناب کرده اند واقعیت نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانیم بر سکوی اول جهان بایستیم.

دارنده مدال برنز جهان در سال ۲۰۰۲ در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه پیشنهادی اجتناب کرده اند فدراسیون کشتی برای ورزش دارد هر دو خیر، اظهار داشت: خیر، پیشنهادی بدست آمده نکردم با این حال در ماه های جدیدترین شناخته شده به عنوان معلم در مدرسه های آموزشی در مشهد حضور داشتم. اجتناب کرده اند طریق موسسه کشتی.” همه دوستانی کدام ممکن است حالشون خوبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید براشون آرزوی موفقیت دارم. هر جا مورد نیاز باشد به کشتی خدمت خواهم کرد.

پژمان درستکار ورزشکار سابق نیروی کار سراسری کشتی فرنگی دانستن درباره تنظیمات کادر فنی نیروی کار سراسری کشتی فرنگی اظهار داشت: بعد اجتناب کرده اند المپیک کدام ممکن است سرمربی جدید نیروی کار سراسری محدوده شد صحبت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقادات زیادی مطرح شد با این حال نتایج نروژی نیروی کار آرم داد کدام ممکن است این انتخاب فوق العاده خطا {بوده است}.» انتخاب مناسب است. در جاری حاضر نیروی کار سراسری اوقات فراغت بیشتری دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه ارکان موفقیت نیروی کار سراسری اجتناب کرده اند جمله رئیس فدراسیون، کادر فنی، سرمربی نیروی کار سراسری، کشتی گیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید… همه همراه خود هم متحد شدند کدام ممکن است به این امر {کمک می کند}. این. خیلی برای دستیابی نیروی کار.

خدایی در طولانی مدت خاطرنشان کرد: امسال ممکن است سال خوبی برای کشتی ایران باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اجتناب کرده اند غیبت روسیه در مسابقات جهانی استفاده کنیم.

انتهای پیام