خبرنگاران توانایی مهمی در توسعه لرستان دارندایسنا/ لرستان ولی لرستان بر رفع مشکلات اصحاب رسانه و خبرنگاران تاکید کرد.

فرهاد ظفیار در دیدار با اعضای انتشارات لرستان گفت: تأسیس مؤسسات یکی از تجربیات مهم بشری و یکی از معیارهای مهم جوامع پیشرفته در مسیر توسعه و ارتباط دولت و مردم است. تاسیس موسسات

ولی لرستان گفت: استقرار نهادها در نظام مقدس جمهوری اسلامی و کسب تجربه نیز با مشکلاتی همراه است و راه اندازی خانه مطبوعات تجربیات موثری است که در این راه گام برداشته است. مسیر خدمات و توسعه

وی ادامه داد: یافتن مکانیزم نظام مند برای ساماندهی ماموریت خانه مطبوعات و در نتیجه تربیت دانش نیروی کار از مهم ترین نکاتی است که نیازمند توجه ویژه است.

استاندار لرستان افزود: خانه مطبوعات در استان نهادی فعال در حوزه های اجتماعی و فرهنگی است و برای ادامه فعالیت باید اهداف خود را مشخص و نسبت به آن احساس مسئولیت کند.

خاویر گفت: انتقاد منصفانه همراه با اطلاع رسانی و تبیین خدمات دولتی برای رفع مشکلات بسیار مهم است و رویکرد ما کمک به استان و رفع نواقص موجود است.

وی گفت: خانه مطبوعات و رسانه در استانداری در جایگاهی حضور دارند که می توان گفت صدای مردم و حلقه وصل با مسئولان هستند بنابراین نقش مهمی در توسعه استانداری دارند. “

استاندار لرستان تاکید کرد: همه ما متعهد هستیم که در هر جایگاهی که هستیم تمام تلاش خود را برای انجام وظایف خود انجام دهیم و در این راه باید عزت و احترام همه اقشار جامعه حفظ شود.

زاویار با بیان اینکه اصحاب رسانه در راستای توسعه استان توانایی مهمی دارند، بیان کرد: باید با مشکلات اصحاب رسانه و خبرنگاران آشنا شد و برای رفع آن تدابیری اتخاذ کرد و خانه مطبوعات به عنوان متولی آن است. از این قشر جدی کارگر باید برای احترام به همه خبرنگاران اقدام کنند. به راه حل آنها فکر کنید.

انتهای پیام