حضرت علی (علیه السلام) رأع بید شناخت را آموختایسنا/زنجان در مقابل جمعه هیدج گفت: حضرت علی (علیه السلام) را بید درست شانخت.

حجه الاسلام اسدالله زارع امروز (۲۴ بهمن ماه) دیر مرامین جشن ولادت امیرالمومنین (علیه السلام) خا در شهر هدگ برگزار شد بان انکه گفتن و شنیدن فاضل امیرالمومنین پاداش درد، ازهار کرد علی فاضدیل کرد. این شرح نام نامگنجد است.

اشاره به حدیث من به عنوان پیامبر مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله) فضایل مولای متقیان علی (علیه السلام)، آدمداد: حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) فرموند: آری علی، راه چیست؟ پیغمبر؟عیسی گفتند، دربارا تو چیزهی میگوتم که از میان مردم گذر نیکنی مگر آن که خاک پایت را دعای تبرک بردارد.

امام جمعه هدگ با اشاره به فضایل امیرالمومنین علی علیه السلام در سیار زیاد است با تأکید بر کردها: پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در نظر سبحان انحراف از مناند انشاه به عنوان دین مسیحیت با حضور آمد بیشناد ریل بازاری.

چه توضیحی بر طلب ک برخیها در شانخت و علم منسوب به او حضرت علی (علیه السلام) داچار شبهه و انحراف شادند بیان کردی: برخی از مردم ایشان را بالاتر از پیامبر اسلام دانسته و حتی در حضور. از حدادخدا رشاد عمرانند شخصیت حضرت علی (علیه السلام).

دین کرشناس با یاداوری اینکه حضرت علی علیه السلام کجاست این شخص چه شخصیتی دارد بحترین ایام چه شخصیتی دارد یعنی جایگاه ایام البیض و عبادت از دُر خانا خدا که مولود شاد .آخر سهم حضرت علی علیه السلام .
PIAM END

سریعترین رژیم لاغری